Recyclagepark: de vervuiler betaalt?

24 November 2013

Sinds oktober moet de Beernemnaar zijn portemonnee veel breder opentrekken bij een bezoek aan het recyclagepark. Want de gemeente trok de tarieven stevig op. Met die drastische verhoging liep het gemeentebestuur in het spoor van andere gemeenten die voorheen al hun tarieven naar boven aanpasten. En dit steeds met de slagzin 'de vervuiler betaalt'. Alleen vragen we ons af of de gewone burger de grote vervuiler is. Van de tonnen afval die in België geproduceerd worden, is slechts 10% huishoudelijk afval, de rest is bedrijfsafval. De Vlamingen zijn wereldkampioenen in het sorteren, dat is geweten. En we hopen dat dit zo blijft, want nagenoeg alles wat men sorteert, wordt hergebruikt, gerecycleerd of gecomposteerd. En dat is goed voor het milieu en dus voor ons. Toch blijven de échte vervuilers buiten schot. Want de kost voor de verwerking van bedrijfsafval wentelen de producenten grotendeels af op de belastingbetaler. Het wordt dan ook dringend tijd dat de overheid de grote bedrijven aanmoedigt om afvalarm te produceren of de kost voor de verwerking van het eigen afval zelf op te hoesten.