Reactie Groen!-Beernem op ontwerp heraanleg Oedelemse markt

20 Juli 2009

Het bekroonde ontwerp van het architectenbureau Orizon voor de heraanleg van de markt te Oedelem, zoals die voorgesteld werd op 13 juli, bevat op zijn minst enkele verrassende en gedurfde keuzes. Het schrappen van de parkeerplaatsen op de markt zelf om op die manier ten volle een pleinfunctie te creëren is er één van. Het verdwijnen van de kiosk is een tweede keuze die getuigt van veel lef. Vooral dat laatste zal wellicht nog heel wat reacties losweken bij de Oedelemnaars. De kiosk mag, wat ons betreft, evenwel niet in een opslagplaats verdwijnen, ze behoort immers tot het erfgoed van de gemeente, maar moet verplaatst worden. Wij hebben er in elk geval al een perfecte locatie voor gevonden, namelijk op de middenstrook van de parkeerplaats naast de kerk. Daar is nu nog een grasveld. Mits wat technische aanpassingen kan de kiosk daar een nieuwe stek krijgen en dan kunnen mensen eindelijk in relatieve stilte genieten van een zomers concert van de plaatselijke harmonie in plaats van midden het lawaai van het drukke verkeer rond de markt, zoals nu het geval is.We zijn ook opgetogen dat de ontwerpers uiteindelijk toch rekening gehouden hebben met onze voorstellen i.v.m. de verkeersveiligheid. Zo wordt het kruispunt van de Markt met de Creytensstraat en Oudezakstraat aangepakt. Door een asverschuiving hopen de architecten dat de automobilisten nu wat voorzichtiger dit kruispunt oprijden. Wij pleiten er evenwel voor om nog een stap verder te zetten, en de voorrang te wijzigen. Nu geldt er voorrang van rechts af, maar wij willen dat de gemeente van de Creytensstraat en Oudezakstraat een voorrangsweg maakt. Enkel zo kunnen kinderen op een veilige manier het kruispunt oversteken en wordt deze weg een veilige en autoluwe schoolroute voor jonge schoolgaande kinderen van de vrije basisschool Ter Bunen of van de gemeenteschool.

Maar uiteraard ligt de volle verantwoordelijkheid voor de verkeersveiligheid rond de markt nog steeds in de handen van de leden van het schepencollege: zij voeren al jarenlang een beslissing van de gemeenteraad (daterend van 20 juni 2005) om zone 30 in te voeren aan de markt en in de omgeving niet uit, een maatregel die nochtans broodnodig is, gezien er in een straal van nauwelijks enkele honderden meters 3 scholen liggen en er bijgevolg heel wat jonge kinderen van en naar school fietsen of stappen. De schepenen hebben ook nooit  een reden opgegeven waarom ze die maatregel nog steeds niet hebben toegepast. Een ware schande!
We zijn tevens aangenaam verrast dat er dan toch een overdekte fietsenstalling dicht bij de bushalte komt, zoals wij gevraagd hadden en zoals het eigenlijk hoort. Want  uit onze tellingen bleek dat er dagelijks gemiddeld een zestigtal fietsen staan van jongeren en volwassenen die van hieruit de bus nemen, een niet te verwaarlozen aantal dus. Het lijkt ons dan ook niet meer dan logisch dat de gemeente zorgt voor een degelijke fietsenstalling. Na de vaudeville waarbij het schepencollege het belachelijke voorstel van het SAK (Studie- en Actiecomité) om de fietsenrekken in de bunker onder de kiosk te installeren, op applaus onthaalde, en zelfs als enige in de verslagen van het Schepencollege opnam, hadden we er, eerlijk gezegd, geen goed oog in. Positief is ook dat de fietsenstallingen nu niet meer tijdelijk moeten verdwijnen omwille van de kermis die er 2 keer per jaar komt.

We vernemen ook dat de fietsenrekken een eigen ontwerp worden van het architectenbureau. We verwachten dat ze vanachter hun tekentafel stevige, maar vooral diefstalveilige systemen weten te ontwikkelen.
In  het gehele project wordt natuursteen als verharding gebruikt en dit voor zowel de straten als de markt zelf. Bij regen- en vriesweer kan natuursteen gevaarlijk glad zijn, dat hebben  veel fietsers en voetgangers in Brugge al aan den lijve ondervonden. We hopen dat de  ontwerpers erin slagen om deze natuursteen een gepaste behandeling te geven (door groeven aan te brengen b.v.) zodat dit nadeel opgeheven wordt.

ontwerp markt Oedelem

Met deze gedurfde, moderne renovatie duikelt de Oedelemse markt met stijl de 21ste eeuw in, waarbij er een mix gemaakt wordt van oud (o.a. het Schepenhuys) en nieuw. Maar het project pakt ook heel wat knelpunten (gammele fietsenstalling, onveilige kruispunten) aan, en daarom alleen al vinden wij het een geslaagd ontwerp. Ook de plaatselijke horecazaken zullen er wel bij varen, denken we, want de markt wordt in het nieuwe ontwerp nog attractiever voor wie graag op een terras wil genieten. Voor de andere handelszaken blijven er voldoende parkeerplaatsen, maar moet het kortparkeren streng gecontroleerd worden zodat mensen vlot een parkeerplaats kunnen vinden. De snelle invoering van zone 30 aan de markt en de nabije omgeving kan bovendien meer inwoners aanzetten om met de fiets te gaan winkelen. En zo blijft de Oedelemse markt gegarandeerd een bruisend middelpunt van de gemeente.

Nu maar hopen dat de meeste van deze ideeën in de uiteindelijke realisatie van de plannen overeind blijven en niet afgevlakt worden tot halfslachtige compromissen waar niemand een goed gevoel aan overhoudt.

Vanaf september zouden de inwoners de ontwerpen kunnen bekijken in de bibliotheek in Beernem. Ook kan iedereen nog zijn suggesties doormailen naar: [email protected].

Tegen wanneer ten laatste deze suggesties kunnen doorgestuurd worden en wat er nog kan veranderen aan het bekroonde ontwerp is evenwel onduidelijk.