Raadslid Roos Lambrecht (Groen) pleit voor Groeistraten

20 December 2022

Raadslid Roos Lambrecht (Groen) pleit voor Groeistraten

Bij een Groeistraat slaan verschillende straatbewoners de handen in elkaar om samen zo veel mogelijk geveltuinen aan te leggen, buurtbomen te adopteren, groenslingers en klimhulpen aan te vragen enz.

“De klimaatopwarming klopt steeds harder op de deur. Voor de meest ingrijpende maatregelen, moeten we uiteraard naar het wereldniveau kijken, maar ook gemeenten kunnen hun steentje bijdragen”, meent raadslid Roos Lambrecht.

“Onze gemeente doet al heel veel, maar misschien kunnen we ook eens het idee van Groeistraten ingang laten vinden”, stelt Roos voor. Bij een Groeistraat slaan verschillende straatbewoners de handen in elkaar om samen zo veel mogelijk geveltuinen aan te leggen, buurtbomen te adopteren, groenslingers en klimhulpen aan te vragen enz. De gemeente staat hen bij met teelaarde, plantjes en ervaren helpers.  

Niet alleen zorgen bewoners voor aangename en groene straten, ook vinden ze verbinding met elkaar. Zo kunnen ze na hun inspanningen een straatfeest organiseren (met ondersteuning van de gemeente). “Misschien is dit ook iets voor Beernem?” aldus Roos Lambrecht.

Milieuschepen Jan Vanassche bevestigt dat de gemeente al heel veel initiatieven ontplooit. “Momenteel rollen we een pakket aan maatregelen uit om onze gemeente klimaatrobuust te maken, doorgaans in samenwerking met andere gemeenten en instanties zoals Regionaal Landschap Houtland.  Zo is er het Burgemeestersconvenant, het Lokaal Energie-en Klimaatplan, het project rond Waterlandschap Beverhoutsveld, het bomen-en bermbeheersplan, enz.”

Veel Beernemnaars steken ook zelf de handen uit de mouwen door, al of niet met steun van de gemeente, hun tuin klimaatvriendelijk in te richten, hun voorgevel te vergroenen via geveltuintjes of hun oprit te ontharden.

Recent is er ook het projectvoorstel van de milieuraad om zowel burgers als bedrijven aan te moedigen om hun omgeving te ontharden, regenputten te plaatsen, groendaken aan te leggen enz. De schepen vindt dat de suggestie van Roos dan hier ook naadloos bij past.

“Het project kreeg intussen de goedkeuring van het college. We willen dat het een breed gedragen actie wordt, waar ook verenigingen hun schouders onder zetten. De opstart is voorzien in 2023. De milieuraad zal de regie op zich nemen en in samenwerking met de gemeentediensten tot concrete acties overgaan. Zo blijven we ons als gemeente inzetten op de grootste bedreiging ooit, de klimaatopwarming.”