Parkeerstrook langs Vaart-Noord moet fietspad worden!

10 December 2008

Het gemeentebestuur heeft bij de recente aanleg van de fietsers- en voetgangersbrug rekening gehouden met onze kritiek en een gedeelte van de aanwezige parkeerstrook langs Vaart-Noord veranderd in een fietspad. Dat fietspad is echter slechts een kort stuk dat eindigt aan de fietsersbrug. De rest van het traject dat richting het natuurgebied loopt, is echter een parkeerstrook gebleven. We hebben toen ook al gezegd dat we vonden dat de gemeente daardoor maar half werk afleverde. 's Avonds en in de weekends staan op deze parkeerstrook doorgaans vrachtwagens en opleggers geparkeerd, dit tot groot ongenoegen van de buurtbewoners die klagen over het lawaai van 's nachts vertrekkende vrachtwagens, luidruchtig draaiende koelwagens en vrachtwagenchauffeurs die het niet zo nauw nemen en bij het manoeuvreren het nieuw aangelegde voetpad overrijden om hun voertuig in de rijrichting te kunnen parkeren. De straat is immers te smal om te draaien.Wij vinden dat deze parkeerstrook zo snel mogelijk moet afgeschaft worden en dat de vrachtwagens naar een andere plaats moeten uitwijken, want ze horen daar helemaal niet thuis. Tevens pleiten we voor het doortrekken van het huidige fietspad tot aan de aansluiting met het jaagpad dat richting de keersluis loopt. Dit lijkt ons logischer en bovenal veiliger voor de fietsers. Dit is een gemeenteweg en de weg is breed genoeg voor een fietspad, dus, wat houdt het gemeentebestuur nog tegen? Zonder al te veel kosten en moeite kan hier een veilig fietspad aangelegd worden.

En dit zou ten goede komen aan heel wat fietsers, want Vaart-Noord maakt deel uit van verschillende fietsroutes. De geparkeerde vrachtwagens ontnemen niet enkel het mooie uitzicht van deze fietsers op het kanaal, maar het ontbreken van een fietspad daar is ronduit onveilig.

Vrachtwagens aan Vaart-Noord

Bovendien loopt er langs dit gedeelte van Vaart-Noord ook een grote wandelroute (GR 129). Door de muur van geparkeerde vrachtwagens kunnen ook de wandelaars niet genieten van het uitzicht op het kanaal. Dus ook vanuit toeristisch-recreatief oogpunt zou het doortrekken van het fietspad een goede zaak zijn.

Ten slotte willen we dat het gemeentebestuur eens snel werk maakt van een degelijk parkeerbeleid, specifiek voor vrachtwagens. Nu staan willekeurig over het grondgebied van Beernem vrachtwagens en opleggers geparkeerd: op de brug van Sint-Joris, waar ze de veiligheid van de fietsers in gevaar brengen, langs de zo goed als onverlichte Fortstraat, zelfs één af en toe vlak voor de kinderopvang op de wijk het Vliegend Paard, enz.

Het gebrek aan een goed uitgestippeld en duurzaam parkeerbeleid geeft de indruk dat de gemeente hier een laat-maar-waaien-politiek hanteert, tot ergernis van de omwonenden.