Op vraag van Groen publiceert meerderheid lijst van mandaten

16 Maart 2017

?Op de gemeenteraad van 17 februari vroeg   om meer transparantie te geven aan de burgers rond mandaten en vergoeding van gemeentelijke mandatarissen.Jan Vanassche

Gelet op de ophef de laatste dagen rond mandaten en vergoedingen van politieke mandatarissen, zou het een sterk signaal zijn naar de Beernemse burger toe om als gehele groep onze betaalde én onbetaalde mandaten kenbaar te maken via de gemeentelijke website. 

Het is zo dat de website Cumuleo enkel de info rond mandaten bevat die in het staatsblad zijn verschenen en zijn aangemeld bij het Rekenhof. Hierdoor is voor de burger geen info beschikbaar voor de andere gemeentelijke mandatarissen. Om hierrond transparantie te geven kan een gemeentelijke lijst op de website duidelijkheid geven. Het kan ook illustreren voor welke beleidsdomeinen de burgers ons kunnen aanspreken. De vraag is dan ook of de gemeenteraad een volledige lijst kan publiceren.

De burgemeester bevestigt de nood aan transparantie rond mandaten die politici opnemen namens het bestuur. Niettemin mag het nut van de intercommunales niet in twijfel worden getrokken. Ook al lopen er soms zaken mis, een en ander kan en mag niet zomaar veralgemeend worden. Op te merken valt dat er in Beernem 94 mandaten te verdelen en op te nemen zijn, waarvan 86 zonder zitpenning en dus 8 met zitpenning. Deze zitpenningen zijn dan nog bescheiden van aard, zelfs in veel gevallen minder dan de zitpenning in de gemeenteraad. De burgemeester bevestigt dat er een link op de website zal worden aangebracht waardoor kan doorgeklikt naar Cumuleo. Samen met het verslag van de vergadering wordt ook de lijst met alle mandaten toegevoegd.

Groen Beernem stelt vast dat de mandaten inderdaad werden gepubliceerd in het verslag van gemeenteraad van februari 2017. Helaas staat het overzicht nergens anders gepubliceerd: enkel indien de burger weet dat dit in de gemeenteraad van februari werd behandeld, zal die het vinden. Ook de beloofde link naar cumuleo is op vandaag (29 maart 2017) nog niet aanwezig op gemeentelijke website. Het ware ook mooi geweest als de zitpenningen (hoe bescheiden ook) werden vermeld. Dit kan heel wat beter en daarom geeft Groen Beernem alvast het goede voorbeeld: wij publiceren een lijst van de mandaten die Groen Beernem opneemt.