Op donderdag 1 februari doen we alle lichten uit tussen 19u.55 en 20u

25 Januari 2007

Milieuverenigingen doen een oproep tot al de burgers " ". Iedereen wordt verzocht alle lichten te doven op 1 februari a.s, van 19u55 tot 20.00u. Het gaat er niet om enkel die dag gedurende 5 minuten energie te besparen, maar wel om de aandacht van de burgers, de media en tevens de politieke besluitvormers te vestigen op de energieverspilling en op de noodzaak om dringend iets te ondernemen ! En het zal de kandidaten voor de parlementaire verkiezingen van juni 2007 duidelijk maken dat de klimaatverandering een onderwerp is dat weegt in het politieke debat. En waarom op 1 februari 2007? Omdat die dag in Parijs het nieuwe rapport van de klimatologische experts van de Verenigde Naties uitkomt. In Vlaanderen wordt de actie ondersteund door het Wereld Natuur Fonds (WNF) en de Bond Beter Leefmilieu (BBL).Gun de planeet 5 minuten rust

Maar u kunt nog beter doen dan deze symbolische actie! Wist u dat de stand-by modus van b.v. je dvd-speler meer verbruikt tijdens de uren dat hij in stand-by staat dan al de uren samen waarin hij gebruikt wordt? En dat geldt ook voor talloze andere toestellen die op slaapstand blijven staan of opgeladen moeten worden (draadloze telefoon, b.v.). Volgens een onderzoek van Test-Aankoop uit 2004 was het gemiddelde verbruik in stand-by modus van apparaten binnen 1 huishouden 60 W en zelfs tot 250 W voor huishoudens met veel elektrische apparaten! Dit komt op een gemiddelde van 90 euro/ jaar voor elk gezin. Uitvergroot naar heel België komt dit neer op het enorme cijfer van 2.300 miljoen kWh per jaar. Dit komt overeen met een CO2- uitstoot van bijna 700. 000 ton, aldus Test-Aankoop. Een goed verstaander heeft dus maar een half woord nodig: u kunt zelf iets doen aan uw impact op het milieu!