Ook Beernem heeft nu een kindergemeenteraad

18 December 2020

Ook Beernem heeft nu een kindergemeenteraad

Op 17 december keurde de gemeenteraad de oprichting van een kindergemeenteraad in Beernem goed. Raadslid Roos Lambrecht die het idee hiervoor lanceerde, is blij. “Toen ik een tijd geleden met het voorstel op de proppen kwam, waren alle Beernemse scholen enthousiast om hieraan mee te werken”, vertelt ze. En haar voorstel vond ook een welwillend oor bij het gemeentebestuur. Schepen voor Onderwijs Ruben Strobbe (CD&V) trok mee aan de kar

“Participatie van de burger vinden we heel belangrijk”, vertelt hij. “Het is dan ook een pluspunt als kinderen en jongeren op school al een aantal vaardigheden aanleren, zoals samen overleggen, spreken in het openbaar, leren argumenteren, toegevingen doen om tot een akkoord te komen, luisteren naar elkaar en respecteren wat anderen denken en doen. Via de kindergemeenteraad willen we ze zo vertrouwd maken met participatie en hun leefwereld verruimen.”

Na een positief advies van de jeugdraad en met hulp van de jeugddienst is er nu een huishoudelijk reglement.

De 18-koppige kindergemeenteraad zal uit leerlingen van de negen Beernemse scholen[1] bestaan die elk 2 leerlingen (uit het vijfde en zesde leerjaar of uit het eerste en tweede secundair) zullen afvaardigen. Viermaal per jaar komt de kindergemeenteraad, voorgezeten door de kinderburgemeester, samen. Op de raad is ook de schepen van Onderwijs en een afgevaardigde van de jeugddienst aanwezig.

“Via de kindergemeenteraad  kan de gemeente kinderen en jongeren betrekken bij het beleid door hen de kans te geven om hun ideeën, wensen en opmerkingen kenbaar te maken en hen inspraak te geven in zaken die hen aanbelangen. Dat is een win-winsituatie voor het bestuur en voor de kinderen en jongeren zelf”, besluiten gemeenteraadslid Roos Lambrecht en schepen Ruben Strobbe unisono.

 

[1] De scholen zijn: De Notelaar, De Zonnebloem, De Regenboog, VBS Sint-Joris, Ter Bunen Oedelem, Ter Bunen Oostveld, De Drie Beertjes en Middenschool Sint-Lutgart en LTI Oedelem.