Onze lijst voor 14 oktober

25 Augustus 2012

Voor het eerst in haar geschiedenis dient Groen Beernem bij de gemeenteraadsverkiezingen een volledige kieslijst in. Het bewijst dat steeds meer Beernemnaars zich herkennen in het ecologische gedachtegoed en de langetermijnvisie van Groen. Onze lijst telt 25 sterke kandidaten die een positieve ommezwaai willen in het gemeentebeleid zodat Beernem opnieuw een gezinsvriendelijke, verkeersveilige en milieubewuste gemeente wordt. Het is niet gezond dat 1 enkele partij al decennialang de plak zwaait over onze gemeente. Op die manier voelen heel wat mensen zich niet vertegenwoordigd in het gemeentehuis en vervreemden ze van het beleid.Het lange monopolie zorgde in de huidige legislatuur trouwens ook voor een verkalking waarbij er een zo goed als complete stand- still ontstaan is op het vlak van verkeersveiligheid, erfgoed en lokaal winkelbeleid, om maar enkele voorbeelden op te noemen.

Nu ook duidelijk geworden is dat de partij de stem van de eigen kiezer niet respecteert, wordt het tijd voor een ommekeer. Groen wil opnieuw dynamiek en verantwoordelijkheidszin in het beleid. Een beleid dat een hoog democratisch gehalte heeft, dat mee is met zijn tijd en de lokale problemen krachtdadig aanpakt. En niet gebonden is aan allerhande belangengroepen, maar aandacht opbrengt voor het belang en het welzijn van elk van haar inwoners. En er is heel wat werk aan de winkel! Dat getuigen onze programmapunten.

Onze lijst is een evenwichtige mix van jong en oud, van gevestigde waarden en jonge veulens. De oudste kandidaat (onze lijsttrekker Rolle) is 63, de jongste (Maarten Merveille) is 19. Jonge veulens zijn naast Maarten Merveille: Jules Vanassche (20), Caitlin Martelé (23), Jeroen Tousseyn (23), Wouter De Beukelaer (24), Machteld Sergeant (26) en haar broer Tomas Sergeant (29).

In totaal zijn er zeven kandidaten jonger dan 30, drie kandidaten zitten in de leeftijdsvork tussen 30 en 40, zes tussen 40 en 50, zes tussen 50 en 60 en drie boven de 60. Bovendien vertegenwoordigt onze lijst zowel Beernem, Oedelem, Sint-Joris als Oostveld. De Groen-lijst is dus duidelijk een weerspiegeling van de Beernemse bevolking.

Onze kandidaten hebben, naast hun ecologisch bewustzijn nog iets gemeen, nl. het zijn mensen die niet louter met de mond belijden waarin ze geloven, maar zich ook actief engageren in het lokale verenigingsleven, de lokale milieubeweging of in het vrijwilligerswerk.

Marc Vanpaemel en Caitlin Martelé zijn ook kandidaten op de Groen- provincieraadslijst van West- Vlaanderen. Uittredend provincieraadslid en fractievoorzitter Marc Vanpaemel is lijstduwer en Caitlin Martelé, medeverantwoordelijke voor Jong Groen in West-Vlaanderen staat op de 3de plaats.

Onze volledige lijst

Een overzicht van alle kandidaten vind je ook op www.groenbeernem.be/kandidaten

1. Net zoals bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen trekt biotuinbouwer Rolle De Bruyne (63) uit Oedelem, de Groen lijst. In 1977 startte hij, samen met Denise Hudders het biotuinbouwbedrijf 'De Hogen Akker' op, nog steeds een begrip in de streek. In 1982 stond hij mee aan de wieg van Agalev Beernem. Hij was ook mede- oprichter van de Cactus en van de Volkshogeschool, nu Vormingplus, in Brugge. Bovendien blijft hij zich sterk engageren voor de Derde Wereld. Inmiddels heeft hij een ervaring van 15 jaar
opgebouwd als gemeenteraadslid. Hij zetelt ook in de landbouwraad.

2) Roos Lambrecht (42): is onderwijzeres, en moeder van 2 tienerdochters. Roos woont in de Vullaertstraat te Oedelem, is lid van de Cultuurraad, van de culturele vereniging CrAs (Cultuur Anders), Natuurpunt en VELT.

3) Jan Vanassche (49): is Account manager bij een internationale onderneming, lid van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening, de Milieuraad, de Erfgoedcel Beernem, de Cultuurhistorische kring Sint- Joris, van Natuurpunt en van VELT.

4) Jan-Klaas Kesteloot (30): is burgerlijk ingenieur computerwetenschappen van opleiding en werkt als system engineer bij Skyline in Izegem. Hij is campagneleider voor Groen Beernem in deze gemeenteraadsverkiezingen.

5) Jaklien Tant (58): is ambtenaar en vakbondsmedewerker bij de VRT en al een lange tijd (sedert 1992) een gewaardeerd OCMW- raadslid. Bovendien is ze ook actief in de Beernemse Vrijwilligerswerkgroep Vluchtelingen.

6) Kelly Daeninck (33): is oud- leidster van de Chiro van Beernem, lid van Beverhout atletiekclub en van TC Smash Oedelem. Kelly is deeltijds verpleegkundige in het UZ Gent en deeltijds stagebegeleidster in de Arteveldehogeschool in Gent. Ze maakt ook deel uit van de Boze Smurfen die meer verkeersveiligheid aan de schoolpoort en langs de schoolroutes eisen.

7) Ignace Tousseyn (55): is leraar ?coördinator in het buitengewoon onderwijs, lid van de Adviesraad Handel en Nijverheid, lid van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (mobiliteit), van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, van Cultuur Anders en van Natuurpunt. Hij is de voorzitter van Groen Beernem.

8) Kathy Ackaert (37): is moeder van 2 meisjes en een jongen. Ze is docente schilderkunst aan de Stedelijke Academie in Brugge. Ze is tevens lid van VELT Beernem.

9) Bart De Beukelaer (48): is monteur postproductie bij de VRT en vakbondsafgevaardigde bij ACV-Transcom. Hij is lid van de vluchtelingenwerkgroep Beernem , vrijwilliger bij de Oxfam Wereldwinkel in Beernem, lid van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en lid van de Beheerraad OC De Kleine Beer. Hij is tevens lid van CrAs, VELT, KWB Beernem en de Fietsersbond.

10) Anneke Coppens (53): is de trotse moeder van 3 zonen, bediende (in een boekhoudkantoor) , lid van VELT, Natuurpunt, Gezinsbond Sint-Joris en CrAs.

11) Tomas Sergeant (29): is account Manager bij Centric Belgium en een duizendpoot op muzikaal en cultureel vlak. Het bloed kruipt waar hij niet gaan kan, want hij is de zoon van oud-Agalev -gemeenteraadslid en advocaat Sigfried Sergeant.

12) Caitlin Martelé (23): is een sociaal werkster uit Oostveld. Ze is medeverantwoordelijke voor de Jonge Groenen in West-Vlaanderen. Daarnaast zetelt ze voor Jong Groen in de Algemene Vergadering van Steunpunt Jeugd. Caitlin staat op de derde plaats op de Groen- provincieraadslijst van West-Vlaanderen.

13) Ann Desmedt (46): is kraamverzorgster, lid van Natuurpunt en van VELT.

14) Wouter De Beukelaer (24): woont in Den Duine in Beernem. Hij is halftijds mediathecaris in de mediatheek Kantienberg van de Arteveldehogeschool te Gent. En halftijds hoofdmedewerker multimedia- ondersteuning aan de Hogeschool van Gent. Hij is tevens scoutsleider. Hij is ook lid van de Fietsersbond. En hobbygewijs is hij gitarist bij de groep Monica & The Crazy Monkeys.

15) Jules Vanassche (20): is student Journalistiek, oud- lid van de Scouts Beernem, van de Jeugd-en Natuurbeweging De Stekkers en vertegenwoordiger in de Jeugdraad.

16) Leen Van Zeir (55): is voedingsdeskundige- diëtiste, lid van VELT en Natuurpunt en van de Vlaamse Diabetesvereniging.

17) Jeroen Tousseyn (23): is student burgerlijk ingenieur- architect aan de UGent en lid van de faculteitsraad.

18) Lucie Versele (63): is een taaklerares op rust, ze is lid van de bibliotheekraad en van de culturele vereniging CrAs. Ze is ook lid van Groen- Plus.

19) Marc Vanpaemel (50): is al 18 jaar fractievoorzitter voor Groen in de provincieraad. Hij is tewerkgesteld bij een Vlaamse industriële onderneming, waar hij als voorzitter van de Europese ondernemingsraad de woordvoerder is voor alle werknemers. Groen Beernem zal de ervaring van deze geboren en getogen Beernemnaar goed kunnen gebruiken . Marc is uittredend provincieraadslid en lijstduwer op de provincieraadslijst van West-Vlaanderen.

20) Lut Depauw (49) is jeugdbibliothecaris in de bib van Knesselare. Lut is een erg
geëngageerde sterke madam en bezige bij die niet tegen onrecht kan. Omwille van
haar inzet voor mensen die het moeilijk hebben, werd ze in 2010 verkozen tot Krak van
Beernem. Ze was om dezelfde reden ook winnaar van de Pluim van West-Vlaanderen 2011. Ze is lid van de Vluchtelingenwerkgroep van Beernem, ze zit in het Dagelijks Bestuur van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS). Binnen die Raad is ze lid van de FairTrade werkgroep, de 11.11.11 werkgroep en de redactie van de GROS- nieuwskrant. Verder helpt ze jaarlijks bij de koffiestop van Broederlijk Delen. Ten slotte is ze ook lid van Femma (het vroegere KAV), VELT en de Fietsersbond.

21) Linda Dhulster (54): is een gegradueerde verpleegkundige in het Rust-en Verzorgingstehuis De Zeven Torentjes in Assebroek. Ze is lid van Natuurpunt.

22) Maarten Merveille (19): is student Afrikaanse Talen en Culturen, lid van Brugge Plus en van Natuurpunt.

23) Machteld Sergeant (26): is hulpverleenster bij het Jongeren Advies Centrum (JAC), ze is oud-lid en -leidster van de scouts en gidsen Sint-Amandus in Beernem, optimist en levensgenieter.

24) Dirck Saey (63): is één van de stuwende krachten achter Mandacaru in Beernem, een vzw die kleinschalige opvang voorziet voor mensen die het moeilijk hebben. Hij is niet enkel sterk sociaal geëngageerd maar hij is ook een alom gekend en gerespecteerd kunstenaar, lid van het kunstenaarsgeslacht Saey.

25) Sonia Hoedt (49): Sonia Hoedt duwt de lijst. Sonia woont in de Bruggestraat in Oedelem, is bankbediende en sinds 2006 gemeenteraadslid voor Groen in Beernem. Ze is de echtgenote van provincieraadslid Marc Vanpaemel en moeder van 4 kinderen. Al jaren is ze erg actief in het plaatselijke verenigingsleven. Zo is ze medevoorzitster van KAV Oedelem (nu Femma), lid van Natuurpunt en VELT, van CrAs (Cultuur Anders), bestuurslid van volleybalclub VBC Sint-Joris en lid van de Fietsersbond en de vzw Trage Wegen. Ze heeft tevens een zitje in de PWA-Raad.