Onderhoud privéweg

03 Juli 2013

Op de nam Groen gemeenteraadslid het woord tijdens de vragen en suggesties.

gemeeenteraad van 2 juli 2013Roos

Ondanks het verbod uit het gemeentedecreet van 2008 onderhoudt de gemeente verder de privéweg naar lokaal Duivenmaatschappij 'Nu of Nooit' in Sint-Joris. De bewoners uit de Hooiestraat kregen nochtans al in 2009 te horen dat de gemeente hun straat niet meer zal onderhouden.

Sinds maart 2008, dus intussen al vijf jaar lang, onderhoudt de gemeente de privéweg naar het lokaal van de Duivenmaatschappij 'Nu of Nooit' in Sint-Joris dat gelegen is op een privédomein. Dit houdt in dat de technische dienst van de gemeente elk jaar steenslag levert om de putten op te vullen in deze verharde weg. Terwijl de gemeente in 2009 weigerde op een gelijkaardige vraag van bewoners van een zijstraat van de Hooiestraat in te gaan. Die mensen stapten naar de rechtbank. De gemeente argumenteerde haar weigering door te stellen dat het een privéweg was en dat ze privéwegen niet meer mag onderhouden omwille van het nieuwe gemeentedecreet?van 2008. 

We vragen bijgevolg dat het schepencollege alle burgers van de gemeente gelijk behandelt, de wetgeving naleeft en dus geen privéwegen meer onderhoudt op kosten van de belastingbetaler.

 Foto:  Beernem Blog