(On)betaalbare woningen

15 Oktober 2011

Wil het gemeentebestuur van Beernem het Knokke van het platteland maken? Dat is althans onze indruk als we een recent onderzoek over vastgoed van een Vlaamse krant erop nalezen. Daarin prijkt Beernem als één van de 10 duurste gemeenten van West-Vlaanderen. Niet verwonderlijk, want bouwpromotoren krijgen al jarenlang vrij spel. Wie zijn nestje wil bouwen in onze gemeente moet een flinke spaarpot hebben. Want met een gemiddelde vraagprijs van 433.446 euro voor een woning behoort Beernem tot de top-10 van duurste gemeenten van West-Vlaanderen. En ook de prijs van een klein appartement ligt vrij hoog: gemiddeld 200.000 euro. Voor jonge gezinnen met een modaal inkomen zijn die prijzen veel te hoog. Zonder financiële steun van hun ouders lukt het hen niet om hier een woning op de kop te tikken. Ze moeten dan noodgedwongen elders op zoek. En dat is erg jammer. Want jonge mensen vormen de toekomst van een gemeente.De Vlaamse Wooncode duidt de gemeente aan als coördinator van het woonbeleid op haar grondgebied. Maar de gemeente neemt haar rol niet op en laat de bouwfirma's liever hun gang gaan. Daardoor stijgen de prijzen veel sneller dan in andere gemeenten.

Groen! wil een sociaal woonbeleid dat aandacht heeft voor de huisvesting van senioren,
personen met een handicap, sociaal zwakkeren, enz. maar daarnaast willen we ook een beleid
dat meer jonge gezinnen aantrekt door woningen betaalbaar te houden. Dat kan enkel maar als de gemeente haar rol ernstig neemt en actiever ingrijpt in de woningmarkt door bv. beroep te doen op haar recht op voorkoop, zelf woningen op te kopen om te renoveren, enz.

Anneke Coppens in de Groen Krant najaar 2011