Onaanvaardbare toestanden door werken in de dorpskern van Oedelem

28 Augustus 2008

Nauwelijks enkele dagen voor het begin van het nieuwe schooljaar zijn een deel van de voetpaden langs beide kanten van de Bruggestraat in de dorpskern van Oedelem onbegaanbaar en dit door allerlei werken. Voetgangers worden via een bord aangemaand om de straat over te steken, maar aan de overkant is de toestand ook niet veel beter. Want dat voetpad is ok opengebroken. Oversteken is in dit gedeelte van de Bruggestraat trouwens een hachelijke onderneming, want de auto's razen er voorbij, ondanks de snelheidsbeperking van 50km per uur. Groen! vindt het onaanvaardbaar dat er bij werken zo weinig aandacht geschonken wordt aan de veiligheid van de voetgangers en vraagt het gemeentebestuur met aandrang om snel in te grijpen. Op termijn moet het gemeentebestuur de aannemers dwingender regels opleggen zodat de verkeersveiligheid aan de werven beter gewaarborgd wordt. Nu lijkt het er soms de Far West. Al maandenlang is een groot stuk van het voetpad ter hoogte van de geklasseerde woning Huis Maes met dranghekkens afgesloten door de aannemer die er in opdracht van Vivendo sociale appartementen bouwt. Op dit deel van de stoep ligt bouwmateriaal gestapeld. We vragen ons af of dit bouwmateriaal niet ergens anders een plaats kan krijgen zodat het voetpad weer gedeeltelijk vrij komt. Toeval of niet, maar ook aan een andere werf van Vivendo, in de Bloemendalestraat is het hele voetpad afgesloten door dranghekkens en is er zelfs geen enkele bijkomende signalisatie te bespeuren. Maar ook de rest van het voetpad ter hoogte van de werf in de Bruggestraat, die niet afgesloten wordt door nadarhekkens, wordt ingepalmd door geparkeerde werfwagens. Alsof dat nog niet genoeg is, is een ander deel van hetzelfde voetpad vlakbij zelfs afgesloten door een ketting ter hoogte van een nieuwe handelszaak. Met de olifantenpoten die er ook staan, bedraagt de breedte van de stoep daar amper 2 tegels! Voetgangers moeten er noodgedwongen oversteken, maar aan de overkant wacht hen een verrassing: daar ligt het voetpad eveneens open. Er is dus geen ontkomen meer aan. Samen met de bestratingswerken in de Beekstraat lijkt de plek er wel de Far West, want behalve een paar bordjes met de aanduiding 'voetgangers oversteken' is er geen verdere signalisatie te bespeuren en worden geen extra veiligheidsmaatregelen genomen.

We begrijpen het allemaal niet. Straks nemen schoolgaande kinderen deze weg om naar hun school te stappen, want dit deel van de straat vormt de verbinding naar de basisschool Ter Bunen en naar de Gemeenteschool. Maar zoals de voetpaden er nu bij liggen, zullen deze kinderen onbeschermd op straat moeten lopen en het autoverkeer moeten trotseren, precies op de drukste momenten van de dag. Maar ook de dagdagelijkse voetganger is slachtoffer van deze verkeersonveilige situatie.

We roepen het gemeentebestuur op om haar verantwoordelijkheid te nemen en snel werk te maken van een verbetering van de verkeersveiligheid aldaar. We vragen het gemeentebestuur ook om in de toekomst meer oog te hebben voor de verkeersveiligheid bij werven. Dat kan ze door de aannemers te verplichten om een betere signalisatie aan te brengen en bijkomende maatregelen te nemen om de veiligheid van alle verkeersgebruikers te verzekeren. Ze kan hierbij een voorbeeld nemen aan grote buur Brugge waar de werken strikt gereglementeerd zijn.