22 nov 2011

Nieuwe website

Groen!- Beernem heeft een fonkelnieuwe website met een uniek webadres: .www.groenbeernem.be

Onze webmaster heeft de omschakeling naar een modernere en vooral interactievere webstek gerealiseerd die volop gebruik maakt van sociale media zoals Twitter, Youtube, Facebook, enz. Zo kan iedereen die dat wil, mee zijn zegje doen over actuele groene thema's als milieu, mobiliteit, enz..

Wie niet louter zegeberichten wil lezen over het huidige beleid in Beernem, maar ook eens een ander, kritischer geluid wil horen kan terecht op onze vernieuwde website.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.