Nieuwe, slagkrachtige bestuursploeg in de startblokken

19 November 2018

Nieuwe, slagkrachtige bestuursploeg in de startblokken

De gloednieuwe coalitie CD&V, sp.a en Groen heeft veel ambitie om Beernem samen te besturen en stelt graag haar schepenploeg voor. De bevoegdheden werden zorgvuldig gekozen en verdeeld zodat de burgemeester en de schepenen de komende 6 jaar met heel veel slagkracht onze gemeente zullen besturen. We danken de Beernemnaars voor het vertrouwen dat ze ons op 14 oktober gaven. We zijn klaar om Beernem  verder uit te bouwen tot een groene, sociale, ondernemende en zorgzame gemeente waar het goed is om te wonen en te werken. Burgemeester Jos Sypré (CD&V) die voltijds burgemeester zal zijn, neemt van ambtswege de bevoegdheden politie, brandweer, veiligheid, burgerlijke stand en bevolking op. Daarnaast wordt hij verantwoordelijk voor het algemeen beleid, de interne organisatie, het personeel, het sociaal overleg, preventie, communicatie en informatica. Ook mobiliteit behoort tot zijn bevoegdheid, evenals opvolging kerkenbeleid en toezicht kerkbesturen, evenementen, feestelijkheden en plechtigheden. Eerste schepen wordt Patricia Waerniers (CD&V) die financiën, cultuur, bibliotheek, sport, erfgoedbeleid en begraafplaatsen onder haar hoede neemt. Jan Vanassche (Groen) wordt tweede schepen. Hij neemt ruimtelijke ordening, omgevingsvergunningen, ruimtelijke planning, dorpsontwikkeling, wonen, huisvesting, de Woonwinkel, milieu, natuur, dierenwelzijn, duurzaamheid, klimaat en energie, groenbeheer, beheer Beverhoutsveld, toerisme en landinrichting voor zijn rekening. Claudio Saelens (CD&V) staat als derde schepen in voor omgevingsvergunningen voor landbouw en bedrijven, voor openbare werken, de technische dienst, nutsvoorzieningen, rioleringen, integraal waterbeleid, landbouw, grondbeleid en senioren. Ruben Strobbe (CD&V) krijgt  als vierde schepen de bevoegdheden jeugd, ondernemen, lokale economie, onderwijs, beheer patrimonium, recyclagepark en afvalbeleid. Ten slotte buigt Vicky Reynaert (sp.a) zich als vijfde schepen over Sociale Zaken, OCMW, armoedebestrijding, inclusie, volksgezondheid, sociale tewerkstelling, Noord-Zuidbeleid, Huis van het Kind en gezinsbeleid. Voorzitter van de gemeenteraad wordt Kris Vincke (CD&V).