Nieuwe mobiliteitsplan: de zoveelste gemiste kans

03 December 2017

PERSBERICHT SP.A -GROEN: nieuw Beernems mobiliteitsplan: de zoveelste gemiste kans ?Vicky Reynaert, gemeenteraadslid Sp.a en Ignace Tousseyn, voorzitter Groen en lid Mobiliteitscommissie Fietsen kinderen straks veilig naar school, dankzij het nieuwe mobiliteitsplan? Sturen ouders hun kind binnenkort onbezorgd naar de bakker of de slager in het dorp? Staat de automobilist weldra minder lang in de file in de Wingene Steenweg tijdens de spits? Het antwoord is drie keer neen. Want de gemeente richt kiss-and-ridezones in aan de schoolpoort in plaats van fietsstraten en schoolstraten. In de dorpskernen kiest ze voor bijkomende parkeerplaatsen en kort parkeren bij handelszaken i.p.v. voor goede fietsenstallingen. En de gemeente vindt dat 'iedereen zich moeten kunnen verplaatsen zoals hij wil' en biedt dus geen antwoord op het groeiend aantal auto's op de weg. Dit mobiliteitsplan is de zoveelste gemiste kans.  Sp.a en Groen pakken het anders aan.

Is het nieuwe mobiliteitsplan dan over de hele lijn niet goed? Dat willen we ook niet gezegd hebben: in het plan staan zeer zeker heel wat goede intenties en geplande acties. Het voorziet o.a. in nieuwe fietspaden, de herinrichting van onveilige kruispunten (zoals het kruispunt H.D'Ydewallestraat-Wingene Steenweg), het beperken van het zwaar verkeer in de dorpskernen, het autoluw maken van bepaalde straten, het uitbreiden van zones-30, enz.

Anderzijds wil het gemeentebestuur het industrieterrein van Beernem verder uitbreiden (met nog meer vrachtverkeer door de Sint-Andreaslaan en meer sluipverkeer in de achterliggende wijken zoals bv. Turkije tot gevolg), richt  het kiss-and-ridezones is aan de scholen (wat het autoverkeer aan de schoolpoort alleen maar aanmoedigt) en heeft het voor fietsenstallingen slechts een schamele 2.500 euro per jaar over.

De huidige meerderheid wil sportpark Drogenbrood nog verder uitbreiden, maar houdt geen rekening met de groeiende parkeerdruk of met het toenemende verkeer in de omliggende straten. Volgens het nieuwe mobiliteitsplan komt er éénrichtingsverkeer in de Wellingstraat, maar er is geen onderzoek naar de gevolgen op het verkeer in de Waterstraat.

Over het gebruik van de trein kunnen we kort zijn: dezelfde partijen (CD&V en N-VA) die hier in het beleid zitten, leggen de NMBS op federaal niveau zoveel besparingen op dat het aantal treinen drastisch verminderd is, de dienstverlening afgebouwd en het stationsgebouw zelfs afgebroken. Hoe je dan nog meer mensen enthousiast kunt maken voor het reizen per spoor is ons een raadsel.

In het plan neemt de gemeente trouwens geen enkel standpunt in over het dalend aantal treinen dat stopt in Beernem. Vreemd, want in hun communicatie laten de meerderheidspartijen blijken dat ze de afbouw jammer vinden, maar daar valt niets over te lezen.

Het bestuur wil ook het gebruik van de bus stimuleren, maar heeft in deze legislatuur de gemeentelijke tussenkomst in de abonnementen afgeschaft. En dan vergeten we gemakshalve nog de 61 miljoen euro die De Lijn van diezelfde partijen op Vlaams niveau moet besparen. Niet te verwonderen dat we op onze huisbezoeken veel klachten te horen kregen over onvoldoende bussen: tijdens de spits zitten ze overvol, wie laat op de avond nog naar huis wil, moet op zoek naar een alternatief.

Maar vooral de grote tegenstelling tussen de intenties van het mobiliteitsplan en wat de gemeente op het terrein doet, tasten de geloofwaardigheid van dit plan aan. Zo betaalde de gemeente 400.000 euro voor de aankoop van 2 woningen met achterliggende tuin om er ruim 30 nieuwe parkeerplaatsen, pal in de dorpskern van Oedelem aan te leggen. En richtte ze nog maar eens nieuwe zones voor kort parkeren in bij handelszaken. In Brugge verdwijnen parkeerplaatsen voor de winkels ten gunste van fietsstallingen. Bij ons zitten we op dat vlak nog in de vorige eeuw?

Ten slotte: de gemeente wil de 30km-zones uitbreiden, maar de burgemeester verklaarde op de gemeenteraad dat er in die zones nooit snelheidscontroles gebeuren. Tja..

Dit mobiliteitsplan zal er, net zoals de vorige mobiliteitsplannen, niet in slagen om Koning Auto van zijn troon te stoten en meer mensen op de fiets of op de bus en trein te krijgen. Dit betekent dat we ook in Beernem in de komende jaren meer files zullen krijgen, met meer luchtvervuiling tot gevolg, en met een stijgend aantal fietsongevallen - een trend die nu al bezig is.

Sp.a en Groen pakken het anders aan. We gaan voluit voor de fietser en voetganger: we zorgen voor goede voetpaden, bijkomende zebrapaden waar nodig en creëren woonerven in wijken met jonge gezinnen. De kiss-and-ridezones aan de schoolpoort verdwijnen en we maken plaats voor de fietsers en voetgangers door fietsstraten en schoolstraten. We moedigen kinderen met een beloningssysteem aan om met de fiets te komen, we plaatsen kwalitatieve, overdekte fietsenstallingen, we voeren ook binnen zone- 30 snelheidscontroles in en roepen een halt toe aan bijkomende parkeerterreinen in dorpskernen.  Aan de onveilige kruispunten zorgen we voor een voorrangsregeling voor fietsers en voetgangers. En we voeren opnieuw een gemeentelijke tussenkomst in de abonnementen van de busreiziger in. Zo maken we van Beernem opnieuw een aantrekkelijke gemeente met minder lawaai, schonere lucht en meer verkeersveiligheid. Zo hopen we dat elke ouder onbekommerd zijn kind te voet of met de fiets naar de bakker of slager om de hoek kan sturen. Een verre droom? Wij  gaan er in elk geval voor!