Nieuwe evaluatie Beernemse fietspaden op komst?

01 Februari 2024

Nieuwe evaluatie Beernemse fietspaden op komst?

“Het gemeentebestuur is zeker bereid om een nieuwe audit te laten uitvoeren, zo blijkt”, zegt Roos. Want zo beschikt de gemeente opnieuw over een objectieve graadmeter over waar het beter moet.”

In de vorige bestuursperiode bestelde het gemeentebestuur na een suggestie van Groen - toen nog in de oppositie- een onderzoek naar de toestand van de fietspaden in Beernem. Die audit, door de Fietsersbond, gebeurde in oktober 2014 met een meetfiets uitgerust met apparatuur om de fietspaden gedetailleerd in kaart te brengen.  

Op de gemeenteraad vroeg raadslid Roos Lambrecht of de gemeente dat onderzoek nog altijd gebruikt. Uit het antwoord van burgemeester Jos Sypré (CD&V) bIeek dat er dankzij de audit heel wat verbeteringen aan de huidige fietspaden werden aangebracht.

“De doorlichting heeft dus lange tijd als leidraad gediend en zorgde voor comfortabeler en veiliger fietspaden – een goede zaak!” aldus Roos.  

Nu, 10 jaar later zijn de heel wat knelpunten opgelost. Maar ongetwijfeld zijn er nieuwe bijgekomen, want het fietspadennet is intussen stevig uitgebreid.

“Het gemeentebestuur is zeker bereid om een nieuwe audit te laten uitvoeren, zo blijkt”, zegt Roos. Want zo beschikt de gemeente opnieuw over een objectieve graadmeter over waar het beter moet.”