Nieuwe coaltie staat pal achter renovatie en nieuwbouw voor gemeenteschool

14 November 2018

Nieuwe coaltie staat pal achter renovatie en nieuwbouw voor gemeenteschool

De renovatie en nieuwbouw van de gemeenteschool De Notelaar in Oedelem zijn al enkele weken onderwerp van gesprek. Met de nieuwe bestuursperiode in zicht spreken ouders en leerkrachten tegenover ons hun vrees uit dat de (ver)bouwplannen niet zullen doorgaan. Niks is echter minder waar.

CD&V, sp.a en Groen verbinden zich loyaal tot het uitvoeren van het bouwproject en zullen hiertoe bij aanvang van 2019 het nodige budget voorzien en alle nodige stappen zetten zodat de werken binnen de eerste helft van de legislatuur 2019-2025 kunnen voltooid worden. Onderwijs behoort voor ons tot de kerntaak van het gemeentebestuur.

De nieuwe coalitie wil dit in alle sereniteit en ernst doen bij de start van de nieuwe legislatuur. Uit alles blijkt dat het niet opportuun is om dit dossier, dat nog niet rijp is, nu op de gemeenteraad goed te keuren.  We betreuren dan ook het politiek manoeuvre van N-VA dat eenzijdig dit dossier geagendeerd heeft.

Zo is er de rondzendbrief van minister Homans die duidelijk vermeldt dat een gemeentebestuur in het laatste jaar van een bestuursperiode geen beslissingen mag nemen die een grote financiële last op de schouders van de nieuwe bestuursploeg leggen en de toekomstige ontwikkeling van de financiën nodeloos verstoren.

Daarnaast gaat het over een dossier van bijna 4 miljoen euro, waarvoor momenteel slechts 656.000 euro beschikbaar is. Het is dus onmogelijk om hierrond nu knopen door te hakken, gezien eerst het nodige budget dient te worden ingeschreven. Dit kan ten vroegste in de budgetcyclus van volgend jaar.

Ook is er nog veel onduidelijkheid over de precieze invulling van bepaalde lokalen, die in het kader van ‘de brede school’ na de schooluren gebruikt kunnen worden door Beernemse verenigingen zoals bv. de harmonie, de muziekschool, enzovoort.

Bovendien moeten er nog verdere stappen gezet worden omtrent de ontsluiting en de daarbij horende verkaveling.

Uit heel veel zaken blijkt dus dat dit dossier nog heel onvolledig is. De nieuwe coalitie engageert zich in elk geval om hieronder haar schouders te zetten om dit project met de nodige ernst succesvol af te ronden.  

Ten slotte vindt de toekomstige nieuwe coalitie het jammer dat er op de kap van leerlingen, ouders en het personeel aan stemmingmakerij en onruststokerij wordt gedaan en dit enkel omdat een partij zich politiek wil profileren.  Niettemin zullen we ons uiterste best doen om een stevig dossier samen te stellen dat, eens het in de komende bestuursperiode op de gemeenteraad komt, elkeens goedkeuring kan wegdragen.