Nieuw fietspad Sijselestraat een gemiste kans

26 November 2016

Er komt een nieuw, dubbelrichtingsfietspad langs de Sijselestraat die het centrum van Oedelem met Sijsele verbindt. Goed nieuws? Niet helemaal."Het fietspad voldoet niet aan de aanbevelingen van het Fietsvademecum van de Vlaamse overheid", aldus Ignace Tousseyn (Groen), lid van de Gemeentelijke Mobiliteitscommissie.  "Zo wordt de minimale afstand van 1 meter tussen fietspad en rijweg niet altijd gerespecteerd en haalt men op sommige plaatsen niet eens de aanbevolen minimumbreedte van 2,5 meter. " Bovendien moesten er volgens het Fietsvademecum enkelrichtingsfietspaden komen. Hoewel de heraanleg van het fietspad zeker een verbetering inhoudt met wat er nu ligt, zal de fietser door dit alles toch aan veiligheid inboeten.   De werken voor een nieuw fietspad langs de Sijselestraat tussen het kruispunt met de Danegemstraat en de grens met Damme zijn gestart.  Hoewel we blij zijn dat Beernem de verouderde fietspaden stelselmatig vernieuwt, zijn we toch teleurgesteld in de uiteindelijke plannen voor dit fietspad. Want het dubbelrichtingsfietspad dat er komt, voldoet niet aan de aanbevelingen die de Vlaamse overheid in het Fietsvademecum heeft geformuleerd.  "In buitengebied zijn  enkelrichtingsfietspaden de norm", aldus de fietsbijbel van de Vlaamse overheid.

"En zeggen dat er eigenlijk al enkelrichtingsfietspaden liggen in het deel langs de Sijselestraat tot aan het kruispunt met de Danegemstraat, meent Ignace Tousseyn. "Je zou toch veronderstellen dat de gemeente die fietspaden gewoon zou doortrekken.  Maar neen, toch kiest de gemeente voor een dubbelrichtingsfietspad waardoor fietsers die uit de bebouwde kom van Oedelem komen, toch nog de gevaarlijke oversteek moeten maken om aan de overkant de aansluiting te vinden met het nieuwe fietspad."

Volgens de gemeente lag het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) dwars omdat een deel van het fietspad door VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk)-gebied loopt en deze instantie niet wou dat er heel veel gebied werd ingenomen. We hebben hierover echter onze twijfels omdat de gemeente vanaf het begin resoluut voor een dubbelrichtingsfietspad koos, nog voor het ANB hierover een advies had geformuleerd.  

Ook stelt de gemeente dat een bestaande woning die te dicht staat, de zichtbaarheid belemmert bij de keuze voor een enkelrichtingsfietspad. Maar ook bij het dubbelrichtingsfietspad blijft hetzelfde euvel opduiken. Meer nog, de keuze van het dubbelrichtingsfietspad betekent dat fietsers gevaarlijk dicht bij bepaalde huizen moeten passeren. De eigenaar moet maar zijn voordeur openen en zonder nadenken naar buiten stappen en hij kan op een passerende fietser botsen.

De keuze van de gemeente voor de minder goede oplossing van een dubbelrichtingsfietspad heeft nog meer nadelige gevolgen voor de veiligheid van de fietsers: zo wordt de minimale afstand van 1 meter tussen fietspad en rijweg niet altijd gerespecteerd en haalt men op sommige plaatsen niet eens de aanbevolen minimumbreedte van 2,5 meter.

En uiteraard is het oversteken van de rijweg aan het kruispunt met de Danegemstraat niet zonder risico's, ook al wordt die oversteek beveiligd. Probleem hierbij is dat de overheid geen witte blokmarkering meer aanbrengt op kruispunten omdat dit fietsers het gevoel geeft dat ze voorrang hebben.

Laat ons duidelijk zijn, we waarderen de inspanningen van het gemeentebestuur om de fietspaden in Beernem systematisch te vernieuwen", aldus Ignace Tousseyn. "De voorbije jaren is er hier een grote vooruitgang geboekt, een pluim die de  bevoegde schepen op zijn hoed mag steken. Ook ons voorstel om een fietspadenaudit uit te voeren heeft het gemeentebestuur ter harte genomen. Het nieuwe fietspad langs de Sijselestraat zal zeker een verbetering inhouden. Maar Groen kan maar 100% tevreden zijn als een nieuw fietspad voldoet aan de minimumnormen en aanbevelingen die de Vlaamse overheid oplegt. En dit is hier jammer genoeg niet het geval. "