Nieuw containerpark: inspraakvergadering SAK deugt niet

12 Maart 2012

Inspraakvergadering SAK (Studie- en Actiecomité) over nieuw containerpark met burgemeester en schepen van milieu is geen voorbeeld van goed bestuur. Met de slogan 'Uw stem telt mee' organiseert het SAK Beernem op 14 maart een vergadering over het nieuwe containerpark waar de burgemeester en de milieuschepen het woord zullen voeren.Dit is zeer merkwaardig, want tot op vandaag is niemand op de hoogte van de plannen voor dat nieuwe containerpark. Blijkbaar reserveert het gemeentebestuur de primeur voor de eigen achterban waardoor de overgrote meerderheid van de Beernemnaars niet de gelegenheid krijgen om hun zeg te doen.

Groen vindt dit geen voorbeeld van goed bestuur; het toont nog maar eens een gebrek aan transparantie in het beleid van de CD&V- meerderheid aan, een beleid dat de voorkeur geeft aan besluitvorming in aparte cenakels. Het is een aanfluiting van wat echte inspraak inhoudt.

Een goed bestuur organiseert een algemene inspraakvergadering voor de hele bevolking in plaats van voor een kleine kliek. En doet dit bij voorkeur in een ruime zaal (bv. het OC De Kleine Beer), zodat iedereen die dit wil, zijn suggesties kan doorgeven.

Deze gang van zaken doet ons sterk terugdenken aan de manier waarop het gemeentebestuur inspraak organiseerde rond de heraanleg van de markt van Oedelem: lang na de deadline mocht het SAK haar voorstellen indienen (o.a. het carnavaleske voorstel om de fietsenstallingin de bunker onder te brengen) waarbij deze meteen in het verslag van het schepencollege werden genotuleerd. Van alle andere voorstellen die door inwoners en onze partij nochtans tijdig werden ingediend, heeft sindsdien niemand nog iets vernomen.

Ook in de vaudeville rond de geklasseerde herenwoning Huis Maes speelde het SAK een kwalijke rol. Het resultaat van dit gekonkel: 32 sociale appartementen die intussen aljarenlang onbewoond blijven?

Ignace Tousseyn, voorzitter