Nakende sloop zaal Reigerlo maakt verenigingen boos

24 November 2013

Reigerlo heeft, behalve zijn leeftijd, alles mee: feestzaal met podium, vergaderzaal, een goed uitgeruste keuken en democratische prijzen. De afbraak valt dan ook te betreuren. Hoewel al wat gedateerd is Reigerlo nog sterk in trek bij vele verenigingen. Zo geeft Femma er kooklessen, komen senioren er kaarten, heeft de Werkgroep Vluchtelingen er een stockeerruimte, ... Ook de jeugdbewegingen fuiven er graag. Maar het gebouw gaat binnenkort tegen de vlakte. Waar moeten de verenigingen nu naartoe? De geplande afbraak van zaal Reigerlo in Beernem brengt een nieuwe slag toe aan het verenigingsleven. Na zaal Berenheem in de Rollebaanstraat verdwijnt nu opnieuw een zaal die

lokale verenigingen intensief gebruikten om te feesten, een toneelvoorstelling of een voordracht te organiseren. In de plaats gaat men appartementen bouwen, de zoveelste op rij.

De CD&V-meerderheid heeft indertijd de stationswijk ingekleurd als een plek waar er hoogbouw mag komen. Deze beleidskeuze gaat ten koste van het verenigingsleven, zo blijkt nu. Die worden dakloos en moeten een andere stek zien te vinden. Uitwijken naar het OC De Kleine Beer is nauwelijks een optie, want de zalen zijn er dikwijls al vele maanden op voorhand volgeboekt.

Ook de jeugdbewegingen zitten met de handen in het haar. Binnenkort zijn deze jongeren hun geliefkoosde plek om te fuiven kwijt. In de zomer kunnen fuiven in tenten weliswaar een alternatief zijn, maar ook hier zorgt de groeiende bebouwing (én de verhoogde kans op klachten omwille van nachtlawaai) ervoor dat dit steeds minder vanzelfsprekend wordt.

Voor kleinere fuiven blijft Jeugdhuis The Nooddle een oplossing, maar het gebouw is geen eigendom van de gemeente en het huurcontract loopt in 2016 af. Ook hier blijft de toekomst hoogst onzeker.

In het bestuursakkoord beloofde de CD&V- NV-A-meerderheid dat ze op zoek zou gaan naar een locatie voor een nieuwe feest- en fuifzaal. Alleen komt er geen schot in de zaak, zo bleek na een tussenkomst van Groen-gemeenteraads- lid Roos Lambrecht. "Het is nog te vroeg", antwoordde de bevoegde schepen. 

Groen wil dat de gemeente meer investeert in mensen. We vinden dat verenigingen en jongeren recht hebben op een plek waar ze met hun leden kunnen samenkomen om te organiseren, te feesten, te fuiven. Dat zorgt voor een sociale, warme gemeente. Het wordt dus hoog tijd dat de huidige meerderheid een versnelling hoger schakelt en niet blijft steken in vage beloftes. 

Roos Lambrecht in de Groen Krant najaar 2013