Naar een nieuw lokaal klimaatplan?

24 November 2013

Een klimaatlied is leuk, maar ook niet meer dan dat. Actie is dringend nodig. Ook Beernem kan via een lokaal klimaatplan haar bijdrage leveren om de CO2-uitstoot te verminderen.  Het Lokaal Kyotoplan van Beernem liep af in 2012. Het bevatte 10 actiepunten om de C02-uitstoot te verminderen en energie te besparen. Groen wil een nieuw - deze keer bindend - klimaatplan. Ruim zes jaar geleden hebben alle toenmalige politieke partijen op initiatief van Groen een Lokaal Klimaatplan (Kyotoplan) opgemaakt. Met dit meerjarenplan engageerde de gemeente zich om tegen 2012 7,5% minder CO2 uit te stoten.

Dat wou ze doen door het nemen van energie- besparende maatregelen en door meer in te zetten op hernieuwbare energie. Zo zou de gemeente haar steentje bijdragen tegen de klimaatopwarming. Goed voor de portemonnee en goed voor het milieu dus.

Of dit doel gehaald werd, is ons helemaal niet duidelijk. Zelfs na herhaald aandringen van Groen-gemeenteraadslid Rolle De Bruyne kwam er geen evaluatie, een serieus minpunt. Toch had het Kyotoplan zijn verdienste, want de gemeente leverde tenminste een inspanning om minder energie te verbruiken.

Maar dit Lokaal Klimaatplan liep af in 2012. Sinds die tijd zijn er geen afspraken meer gemaakt. Groen wil alvast niet meer meestappen in een scenario zonder bindende afspraken. De klimaatopwarming is daarvoor een te ernstige zaak. Groen wil dat de gemeente aansluit bij het Burgemeestersconvenant, een initiatief van de Europese Commissie. Want die volgt goed op of de gemeente haar engagementen nakomt. Het is dus geen vrijblijvende overeenkomst.

Met de ondertekening van het convenant verbindt een gemeente zich om de CO2-uitstoot op haar grondgebied tegen 2020 met minstens 20% te verminderen. 

e gemeente moet dit niet alleen doen. Ze krijgt hiervoor steun van de Vlaamse overheid die de CO2-uitstoot per gemeente heeft berekend en dit resultaat met de gemeente deelt. Zo weet de gemeente meteen waar ze aan toe is.

Maar Groen wil eerst dat de provincie West- Vlaanderen mee aan de kar trekt. Want zonder deze hulp zien kleine gemeenten het niet zitten om iets te ondernemen, zo blijkt. In Limburg hebben alle gemeenten, dankzij de steun van het provinciebestuur, het convenant al ondertekend.

Groen heeft intussen de vraag om steun aan het provinciebestuur gesteld. De gedeputeerde voor Milieu stond hier alvast niet negatief tegenover. We wachten nu af (alhoewel de tijd dringt) wat het wordt.

Vandaag, in 2013, blijft de klimaatopwarming de grootste bedreiging voor het voortbestaan van onze planeet en dus van alle mensen. Als we willen dat onze kinderen en kleinkinderen nog een toekomst hebben, zullen we het roer drastisch moeten omgooien. Ook een kleine gemeente als Beernem kan haar duit in het zakje doen. 

Jan Vanassche in de Groen Krant najaar 2013