Mogelijke vervuiling met PFOS, PFAS, PFOA in het natuurgebied van Ryckevelde

01 Juli 2021

Mogelijke vervuiling met PFOS, PFAS, PFOA in het natuurgebied van Ryckevelde

Raadsleden Roos Lambrecht (Groen Beernem) en Andries Neirynck ( Groen Brugge) zijn erg bezorgd over de mogelijke vervuiling met PFAS en PFOS in het militair trainingscentrum van de Zeemacht in Ryckevelde (Kwartier Damage Control Center Ryckevelde) dat midden natuurgebied en op de grens van de gemeenten Brugge, Sijsele en Oedelem ligt. Op de komende gemeenteraad willen ze hierover tekst en uitleg vragen. “ We moeten onmiddellijk stoppen met het gebruik van die schadelijke niet-afbreekbare stoffen en er alles aan doen om te vermijden dat ze nog langer in ons water, onze bodem en de lucht terecht komen. De gezondheid van de bevolking gaat voor”, aldus beide raadsleden.

Al sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw volgen bemanningen van de Belgische marineschepen in Ryckevelde oefeningen in brandbestrijding, waarbij ook blusschuim gebruikt wordt. De kans is dan ook heel groot dat hier ook PFOS in de bodem terechtgekomen is. Probleem is dat het centrum in een natuurgebied ligt en grenst aan Habitatrichtlijngebied. Bovendien is het volgens OVAM een gebied met zeer kwetsbaar grondwater. Los van de heel waarschijnlijke vervuiling met PFOS, kende het centrum al gevallen van ernstige bodemvervuiling met sanering tot gevolg: na een bodemsanering in 2007, volgde er, na het weglekken van grote hoeveelheden olie, een nieuwe sanering in 2011.

Roos Lambrecht: “Uit het dossier van deze saneringsprojecten bleek dat de vervuiling, hoewel zeer ernstig, slechts gedeeltelijk werd aangepakt, vermits de infrastructuur anders moest afgebroken worden.  Een groot deel van de vervuiling blijft dus gewoonweg in de bodem en het grondwater zitten. ”

“”We mogen er dan ook van uitgaan dat er ook een sterke vervuiling met PFOS aanwezig is. Het wordt dan ook hoog tijd dat Defensie deze site naar een andere, beter toegeruste plek verhuist en een grondige sanering opstart, waarbij de impact op het natuurgebied in kaart wordt gebracht en aangepakt”, vindt Andries Neirynck.

Groen Brugge en Groen Beernem vragen alvast om het voorzichtigheidsprincipe te hanteren. Oefeningen met blusschuim worden best meteen stopgezet. Raadsleden Roos Lambrecht en Andries Neirynck vragen om, naast Ryckevelde, nog alle andere gekende locaties met spoed onder de loep te nemen.