Minister vernietigt bouwvergunning van bvba Poldermeat voor varkensbedrijf in Legeweg

20 December 2006

Ook Groen!-Beernem haalt opgelucht adem nu Vlaams minister Van Mechelen de bouwvergunning voor de industriële varkenshouderij in de Legeweg te Beernem geschorst heeft. Het is nu nog wachten op de beslissing van Vlaams Minister van Leefmilieu, Peeters over de milieuvergunning. Beide vergunningen zijn evenwel aan mekaar gekoppeld; de aanvrager moet zowel een bouwvergunning als een milieuvergunning krijgen en zolang hij beide vergunningen niet op zak heeft, kan hij niet met de uitbating beginnen. We willen er toch aan herinneren dat Groen! in dit dossier een zeer prominente rol gespeeld heeft. Op vraag van de buurtbewoners hebben we de handen in mekaar geslagen en hebben talloze acties gevoerd, niet enkel in Beernem zelf, maar ook aan het Provinciehuis in Brugge, waar de Bestendige Deputatie zetelt die over het dossier moest beslissen. Onder druk van het buurtcomité en van Groen! heeft ook het gemeentebestuur zich verzet tegen de mogelijke komst van deze industriële varkenshouderij.Toch is er weinig reden tot gejuich. Door de hoge varkensprijzen wordt er in de sector weer stevig geld verdiend, en zijn industriële varkenskwekers koortsachtig op zoek naar gronden om grootschalige varkenskwekerijen neer te poten. Daarbij wordt Beernem blijkbaar als ideale bestemming gezien, vermits er op het gemeentehuis geregeld aanvragen voor klasse 1-bedrijven (bedrijven met meer dan 1.000 varkens) binnenkomen. In het dossier van de Legeweg gaat het nog om bestaande, maar illegaal gebouwde stallen, maar intussen zijn er opnieuw 2 aanvragen lopende voor nieuwe industriële varkenshouderijen waarbij open ruimte, zeg maar kostbare landbouwgrond, ingenomen dreigt te worden. Dit is het geval in de Rogierveldstraat en in de Danegemstraat. Telkens heeft Groen! met de buurtbewoners bezwaar ingediend tegen dergelijke mastodontbedrijven.

Voor Groen! heeft de uitbating van zulke industriële varkensbedrijven niets meer te zien met landbouw en horen deze bedrijven niet thuis in agrarisch gebied, maar in een industriezone. De negatieve impact op de leefomgeving en op de leefkwaliteit van de omwonenden is immers niet te onderschatten: er is de voortdurende stank, het lawaai, de uitstoot van ammoniak, de kans op ziekten, de inname van open landschap, de toename van het vrachtverkeer, en niet in het minst de mestproblematiek. Het is bovendien bekend dat heel wat varkensbedrijven 's nachts illegaal de mest in de beken en grachten lozen. En dan hebben we het nog niet gehad over het aspect van dierenwelzijn?

In de gemeenteraad van 18 december'06 heeft Groen!-gemeenteraadslid Rolle De Bruyne onze sterke bezorgdheid over deze evolutie nog eens uitgebreid verwoord.

Groen! zal zich dan ook blijven verzetten tegen de komst van deze klasse 1-bedrijven, die de inwoners van Beernem en het milieu opzadelen met de lasten, terwijl de lusten voor de industriële varkenstelers zijn.