Minister van Leefmilieu vernietigt ook milieuvergunning van varkensindustrieel Tolpe

01 Februari 2007

Minister van Leefmilieu Kris Peeters vernietigt ook milieuvergunning van varkensindustrieel Tolpe voor de uitbating van een industrieel varkensbedrijf in de Legeweg. Eindelijk is het zover. Vlaams minister van leefmilieu Kris Peeters heeft de exploitatievergunning, die de bestendige deputatie had verleend aan de bvba Poldermeat uit Ichtegem, geweigerd. Eerder vernietigde Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen ook al de stedenbouwkundige vergunning die het provinciebestuur had verleend. Met de weigering van de exploitatievergunning volgt de minister zowat alle bezwaren die de omwonenden in beroep hadden ingediend. "Volgens de minister biedt het grootschalige bedrijf geen enkele garantie dat de hinder voor de omgeving zal beperkt blijven", reageert Els Vancoellie namens de omwonenden. Binnenkort komt het buurtcomité bijeen om eventueel ook de afbraak van de bestaande en deels onvergunde varkensstallen te eisen. Ook Groen! zal zijn steentje hiertoe bijdragen en alvast deze vraag op de gemeenteraadszitting van 13 februari voorleggen.