Militair domein Ryckevelde met PFAS vervuild

16 Mei 2022

Militair domein Ryckevelde met PFAS vervuild

Verkennend bodemonderzoek OVAM op militair domein in Ryckeveldebos vindt duidelijke aanwijzingen van ernstige PFAS-vervuiling. Milieuschepen Jan Vanassche: “Het is nu aan Defensie om de nodige stappen te zetten om te saneren.” Na het PFOS-schandaal rond het chemisch bedrijf 3M in Zwijndrecht vroeg de Vlaamse overheid aan de gemeenten om mogelijk verontreinigde plaatsen op hun grondgebied door te geven. Eén van de locaties die Beernem doorgaf, was het terrein van Defensie aan ‘t Maandagse. Daar vinden al decennialang blusoefeningen van de marine plaats. In het verleden waren er daardoor al enkele saneringen nodig. Defensie maakte zelf ook een inventaris op van haar PFAS-verdachte terreinen. En ook op die lijst kwam het domein in Ryckevelde voor. 

Nu alle verdachte plaatsen in kaart zijn gebracht, is de Openbare Afvalmaatschappij (OVAM) begonnen met een verkennend bodemonderzoek om te achterhalen of er op de aangeduide locaties effectief vervuiling aanwezig is. Ook Ryckevelde kwam intussen aan de beurt.

Uit het bodemonderzoek dat er begin dit jaar plaatsvond en nu pas bekend geraakte, blijkt dat er aanwijzingen zijn van ernstige PFAS-vervuiling: niet enkel in de bodem, maar ook in het grondwater vonden de onderzoekers PFAS terug.  “OVAM vraagt nu aan Defensie om een bodemdeskundige aan te stellen die de precieze omvang van de vervuiling moet vaststellen met het oog op sanering”, verduidelijkt milieuschepen Jan Vanassche.

Defensie kan tegen deze beslissing nog in beroep gaan, maar dit lijkt weinig waarschijnlijk.

“Omwille van de vermoedens van ernstige vervuiling is de gemeente intussen, in samenspraak met OVAM en het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) een informatieronde gestart voor de omwonenden. Omdat het domein ook aan Brugge en Damme grenst, worden ook de omwonenden van deze gemeenten aangeschreven. Die krijgen aanbevelingen over de nodige voorzorgsmaatregelen”, aldus Jan Vanassche. “Dit in afwachting van een grondiger onderzoek.”

Zo wordt hen aangeraden om het eten van zelf geteelde  groenten of fruit te beperken, compost niet als meststof voor de tuin te gebruiken, geen putwater als drinkwater te gebruiken of de moestuin water te geven, de handen regelmatig te wassen, enz.

Op de foto van links naar rechts: Andries Neyrinck, gemeenteraadslid Brugge, Roos Lambrecht, gemeenteraadslid Beernem, Jan Vanassche, milieuschepen Beernem