Milieuschepen Jan Vanassche: “Bestrijding van de snelgroeiende Japanse duizendknoop vraagt creatieve aanpak.

28 April 2022

Milieuschepen Jan Vanassche: “Bestrijding van de snelgroeiende Japanse duizendknoop vraagt creatieve aanpak.

Op de gemeenteraad van 28 april werd de vraag gesteld hoe de gemeente de snelgroeiende Japanse duizendknoop langs wegen en bermen aanpakt. Die evasieve plant is al jaren bij heel veel gemeenten de schrik van de groendienst: de exoot is heel moeilijk te bestrijden omdat elk stukje wortel dat in de grond blijft zitten heel snel nieuwe planten kan vormen. Maar wordt de plant niet aangepakt, dan woekert hij  in korte tijd en verdringt de inheemse vegetatie. Bovendien hij kan ook schade toebrengen aan gebouwen, leidingen en wegen.

Milieuschepen Jan Vanassche (Groen) bevestigt dat de Japanse duizendknoop een pain-in-the-ass is die op heel veel plaatsen opduikt. Gelukkig heeft de gemeente een goed zicht op de plekken waar de plant groeit. Jan Vanassche: “De groendienst haalt elk jaar alles uit de kast om de plant te verwijderen. We volgen ook de verschillende lopende experimenten zoals o.a. het afdekken met dikke folie, elektrocutie van de wortels, het volledig uitgraven van de plant, enz. op de voet. Een bestrijding via pesticiden is uiteraard uit den boze.”

“En op de bermen van de nieuwe brug over de spoorweg is de gemeente samen met het Regionaal Landschap Houtland al  2 jaar aan het uitproberen of gericht beplanten en maaien de groei van de exoot kan stoppen. Beplanting zet de lichtminnende duizendknoop in de schaduw terwijl maaien de plant uitput. De tussentijdse resultaten zijn matig positief”, verduidelijkt Jan Vanassche.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) probeert het, op haar terreinen, met een andere methode: hun diensten bakenen de haarden af met een lint en maaien niet, omdat maaien de plant in stress brengt waardoor hij krachtiger begin te groeien. Het is duidelijk dat er niet één zaligmakende manier is om de groei van de plant tegen te gaan.

Na het onoordeelkundig maaien van de kanaalbermen door een aannemer in opdracht van De Vlaamse  Waterweg (DVW), groeit de plant er als nooit tevoren. “De bestrijding is evenwel de verantwoordelijkheid van de betrokken dienst die beloofd heeft om het nodige te doen”, aldus schepen Jan.

“De gemeente stelt ook een folder ter beschikking voor inwoners die willen weten hoe ze de Japanse duizendknoop zonder bestrijdingsmiddelen in hun tuin kunnen aanpakken,” besluit Jan Vanassche.