Met een volledige lijst naar 14 oktober

13 Augustus 2012

Groen- Beernem is klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Onze partij heeft nu een volledige lijst met 25 kandidaten. Naast lijsttrekker biotuinbouwer (63) uit de Hogenakkerweg in Oedelem en (42), onderwijzeres uit de Vullaertstraat in Oedelem op de 2de plaats, staat

Rolle De BruyneRoos LambrechtJan Vanassche (49) uit de Lattenklieversstraat in Sint-Joris op de 3de plaats. Hij is account manager bij een internationale onderneming en zetelt in de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) en de Milieuraad. Hij is een vurig pleitbezorger van het bewaren van het bouwkundig erfgoed in onze gemeente en is daarom actief in de Erfgoedcel Beernem en de Cultuurhistorische kring Sint- Joris.

4de op de lijst is een jonge nieuwkomer, Jan-Klaas Kesteloot (30) die in Elzenbosselke in Beernem woont. Hij is burgerlijk ingenieur computerwetenschappen en werkt als system engineer voor een firma in Izegem. Hij is tevens de campagneleider voor Groen Beernem. 

Op de 5de plaats staat Jaklien Tant (58) uit de Essenstraat in Beernem. Zij is ambtenaar en vakbondsmedewerker bij de VRT en al een lange tijd (sedert 1992) een gewaardeerd OCMW- raadslid. Haar grote sociale bekommernis vertaalt zich ook in een sterk engagement in de Vluchtelingenwerkgroep van Beernem.

Kelly Daeninck (33) staat op de 6de plaats. Ze woont in de Tinhoutstraat in Oostveld. Kelly is deeltijds verpleegkundige in het UZ Gent en deeltijds stagebegeleidster in de Arteveldehogeschool in Gent. Ze is oud- leidster van de Chiro van Beernem, lid van Beverhout atletiekclub en van TC Smash Oedelem. Ze maakt ook deel uit van de Boze Smurfen, een actiegroep van ouders met kinderen in de gemeenteschool, die meer verkeersveiligheid aan de schoolpoort en langs de schoolroutes eisen.

Net voor lijstduwer en uittredend gemeenteraadslid Sonia Hoedt staat Dirck Saey (63) (Bloemendalestraat in Beernem) op de 24ste plaats. Hij is al decennialang één van de stuwende krachten achter Mandacaru in Beernem, een vzw die kleinschalige opvang voorziet voor mensen die het moeilijk hebben. Hij is ook een alom gekend en gerespecteerd kunstenaar, lid van het kunstenaarsgeslacht Saey.

Machteld Sergeant (26) is eveneens een nieuwkomer, zij staat op de 23ste plaats. Ze is hulpverleenster bij het Jongeren Advies Centrum (JAC). Machteld is oud-lid en -leidster van de scouts en gidsen Sint-Amandus in Beernem. Ze is de dochter van oud-Agalev gemeenteraadslid en advocaat Sigfried Sergeant.

Op plaats 22, net voor Machteld, staat nieuwkomer Maarten Merveille uit Gevaert ?Zuid in Beernem. Met zijn 19 lentes is hij de jongste op de lijst. Maarten is student Afrikaanse Talen en Culturen, lid van Brugge Plus en van Natuurpunt.