Met asfaltering Beernemstraat verdwenen ook de twee verkeersplateaus

17 November 2017

Met asfaltering Beernemstraat verdwenen ook de twee verkeersplateaus

.Met veel tromgeroffel kondigde de meerderheid een tijdje geleden de heropening van de Beernemstraat-Scherpestraat aan: de betonnen platen werden verwijderd en er kwam asfalt in de plaats.

Alleen blijken ook de verkeersplateaus verdwenen. Dat werd niet met zoveel woorden gezegd op de gemeenteraad en we keurden dit agendapunt goed. We voelen ons nu belazerd

Met veel tromgeroffel kondigde de meerderheid een tijdje geleden de heropening van de Beernemstraat-Scherpestraat aan: de betonnen platen werden verwijderd en er kwam asfalt in de plaats. Op het eerste gezicht een goede zaak: de versleten betonnen platen van het wegdek zorgden voor veel gedaver, wat nefast was voor de levenskwaliteit van de omwonenden die elke dag weer het gedreun van vooral zwaar wegverkeer zoals vrachtwagens en landbouwvoertuigen moesten verdragen. Op dat vlak is het nieuwe wegdek een hele verbetering

Maar wat het gemeentebestuur er niet bij vertelde is dat met de asfaltering ook de twee verkeersplateaus werden verwijderd, met name die aan het kruispunt met het Hertenpad en een tweede bij het binnenkomen van de zone 30. Op de gemeenteraad keurden we dit dossier indertijd ter goeder trouw goed. In het agendapunt stond er enkel: de vervanging van de betonstraatstenen en betonplaten door asfalt, niet dat ook de verkeersplateaus zouden verdwijnen.

Na onderzoek vonden we in het verslag van het schepencollege van 2016 wél een duidelijke vermelding dat ook de verkeersplateaus zouden aangepakt worden- in het agendapunt van de gemeenteraad van 27 april '17 was deze vermelding plots verdwenen. 

Was het de bedoeling om de oppositie te belazeren, wetende dat het verdwijnen van deze verkeersplateaus de nodige commotie zou veroorzaken? Het heeft er alle schijn van. Indien dit de intentie was, dan zijn wij, politici, niet enkel 'in 't zak gezet', maar is dit ook geen goede zaak voor bv. de fietsers en voetgangers en schoolkinderen van de Bevertjes die de weg moeten oversteken.

Deze geasfalteerde weg nodigt immers uit om opnieuw heel snel door de zone 30 te racen, vermits er geen obstakels meer zijn. En terwijl het wegdek vernieuwd werd, bleef het verouderde, kaduke fietspad behouden. Veilig is anders?

Verslag Schepencollege 30 mei 2016:

"Er wordt beslist de betonstraatstenen én de betonplaten in de Scherpestraat én de Beernemstraat, telkens binnen de bebouwde kom, met inbegrip van de verkeersplateaus te vervangen door asfalt."

Agendapunt gemeenteraad 27 april 2017:

"Door studiebureau Jonckheere werd een ontwerp opgemaakt voor het vervangen van de betonstraatstenen en betonplaten door asfalt binnen de bebouwde kom in de Scherpestraat en Beernemstraat."

beernemstraat.PNG