Meerderheid verwerpt motie statiegeld zwerfvuil

23 Mei 2015

Groen wil met motie voor statiegeld zwerfvuil op Vlaams niveau aanpakken, maar CD&V en N-VA verwerpen de motie.  Zwerfvuil is een groeiend probleem in alle Vlaamse steden en gemeenten. Ook in Beernem stijgt de hoeveelheid zwerfvuil elk jaar. Dat ondervindt de OCMW- dienst 'Proper en Net'. ruimde

Zo de dienst in 2012 (recentste cijfers) ruim 1400 kg PMD en 2.357 kg restafval op langs  de fietspaden, straten en dreven in onze gemeenteOp veel plaatsen bestaat het zwerfvuil vooral uit drankverpakkingen van blikjes en PET- flessen. Dat dit het straatbeeld aantast, een negatief milieu- effect heeft en extra kosten voor steden en gemeenten veroorzaakt is duidelijk.

Daarom stelde Groen- gemeenteraadslid Roos Lambrecht op de gemeenteraad van april voor om een motie in te dienen die de invoering van statiegeld ondersteunt op Vlaams niveau.

Statiegeld zorgt ervoor dat het merendeel van deze verpakkingen ingeleverd wordt en niet als zwerfvuil eindigt. Lege blikjes en PET- flessen krijgen opnieuw een 'waarde' via een
statiegeldsysteem waardoor ze minder achteloos zullen weggegooid worden. In andere landen zoals Zweden, Duitsland, Nederland, Denemarken en Finland werkt dit systeem goed. In het Vlaamse regeerakkoord is opgenomen dat er een impactanalyse van een statiegeldsysteem zal komen. We hopen dat in deze analyse ook de opruimkost voor lokale besturen wordt opgenomen.

Deze beslissing wordt dan ook om volgende redenen genomen:

Net zoals op vele andere plaatsen in Vlaanderen stellen we vast dat ook in Beernem zwerfvuil een probleem blijft. Ondanks de vele acties en campagnes van diverse overheden blijft de hoeveelheid zwerfvuil toenemen. Naast blijvende sensibilisatie en sanctionering dringt zich ook een structurele aanpak op. Dergelijke structurele aanpak is het invoeren van statiegeld.

De CD&V-N-VA- meerderheid wees deze motie echter categoriek af.

Voorstel van besluit:
Artikel 1: de gemeenteraad van Beernem vraagt aan de Vlaamse regering om in het kader van preventie van zwerfvuil:

  1. In de impactanalyse van het statiegeldsysteem ook de volgende facturen op te nemen: de? opruimkosten van zwerfvuil voor lokale besturen en de kostenbesparing voor die lokale? besturen indien statiegeld wordt ingevoerd. 
  2. Lokale besturen, en dus ook Beernem, te betrekken in het besluitvormingsproces inzake de invoering van statiegeld.