Meer ruimte voor kinderen

10 Mei 2008

Groen! roept op tot guerrilla 'Meer speelruimte voor kinderen en jongeren', dat is de opzet van het partijbrede project waarmee Groen! dit jaar uitpakt. Met dit project roept Groen! haar 250 plaatselijke groepen op tot symbolische guerrilla-acties in de verschillende steden en gemeenten in Vlaanderen. 'Kraak verwaarloosde ruimten, braakliggende of leegstaande terreinen en richt ze in als speelplekken. Als guerrilla's, om de laatste wilde plekken te behouden en meer bespeelbaar te maken,' zo vat voorzitter Mieke Vogels het project samen.Groen! streeft naar een maatschappij die levenskwaliteit en ademruimte vooropstelt. Met deze acties wil Groen! de verdere teloorgang van de open ruimte en natuur in Vlaanderen een halt toeroepen. Want ondanks de bestaande (Vlaamse) plannen rond kinderen, jeugd en ruimte, blijft de beschikbare ruimte voor jongeren en kinderen stelselmatig achteruitgaan. De laatste 20 jaar ging elke dag 10 ha onbebouwde ruimte verloren in Vlaanderen. Alle ruimtelijke plannen ten spijt.

Tegelijk willen we meer leef- en ervaringsruimte voor kinderen en jongeren in onze steden en gemeenten. Mieke Vogels, Groen! voorzitster: 'Onze kinderen voelen zich niet goed uit hun vel. Dat blijkt overduidelijk uit talloze rapporten en alarmerende berichten in de media. Kinderen zijn als kanariepietjes in de koolmijn. Zij laten ons voelen dat er meer ruimte nodig is voor kinderen. Figuurlijk, maar ook letterlijk'. Vandaar de oproep van Groen! om lokaal en in de parlementen 10 aandachtspunten voor kinderen naar voren te schuiven. Om terug mogelijk te maken, wat vroeger een grondrecht was : alle kinderen het recht geven om veilig buiten te spelen.

  1. Een volwaardige speelplek op wandelafstand voor elk kind : op 200 meter stappen moet elk kind een eigen speelzone hebben. Waar deze norm niet gehaald wordt, vindt Groen! dat gemeenten het recht hebben om braakliggende terreinen (tijdelijk) aan te slaan of te 'kraken'naar het model van het sociaal beheersrecht voor verkrottende woningen.
  2. In ruimtelijke bestemmingsplannen moet voldoende speelruimte voor kinderen voorzien worden. 300 m2 per hectare (3% ) moet de norm in woongebieden worden.
  3. Kinderen hebben nood aan zoveel mogelijk autonomie: kindlinten zijn de oplossing. Dat zijn veilige en groene verbindingen tussen verschillende bestemmingen voor kinderen waarlangs kinderen zich zelfstandig kunnen verplaatsen.
  4. Voor kinderen zijn voldoende herkenbare ankerplaatsen nodig waar ze een tijd kunnen verblijven, zonder in de weg te zitten of te lopen, liefst als onderdeel van een netwerk. Bestaand straatmeubilair, soms zelfs kunstwerken, kunnen 'beklimbaar of bespeelbaar' worden gemaakt. Door te kijken met de ogen van kinderen ontdek je talloze nieuwe mogelijkheden.
  5. Kinderen en jongeren kunnen veel meer ruimte bespelen, als men zorgt voor minimale sociale controle : bv. pleinverantwoordelijken of buurtpeters of meters die (speel)pleinen in buurten of opengestelde speelplaatsen kunnen begeleiden. Dit kan via een systeem van professionelen én vrijwilligers.
  6. Maak van schoolpleinen buurtpleinen. Groen! wil in alle gemeenten navragen hoeveel speelplaatsen van scholen op vakantiedagen voor kinderen uit de buurt toegankelijk zijn. Het Vlaams gewest kan scholen betoelagen als ze hun speelplaats 'pimpen' tot buurtspeelplaats. Dat kan best in overleg met de kinderen zelf.  
  7. Groen! wil dat alle open ruimte bespeelbaar wordt. Terreinen die een andere bestemming hebben, mogen ook gebruikt worden door kinderen. In parken kunnen echte 'wilde plekken' voor kinderen voorzien worden in plaats van alleen maar plantsoenen die niet mogen betreden worden. 
  8. Groen! pleit voor de geleidelijke omvorming van zone 30 straten naar woonerven die opgewaardeerd worden tot echte speelruimten met geparkeerde auto's in buurtparkings. Als dit kan in vakantieparken, waarom dan niet in woonwijken?  
  9. Nieuwe wijken moeten kindgericht ontworpen worden. Dat kan. In Freiburg zijn twee auto-arme klimaatwijken zo ingericht dat kinderen heel de binnenruimte van de wijk voor zich hebben. In deze wijken kiest men voor 'ringwonen': de voorkant van de woningen is gericht op de gedeelde publieke ruimte en niet naar de veel drukkere verbindingsstraten.  
  10. Kiezen voor een kindvriendelijk beleid betekent natuurlijk dat alle officiële speelterreinen en ?toestellen 100% in orde moeten zijn. Speelambtenaren kunnen mee instaan voor de controle van groenelementen die wettelijk gezien geen speeltuigen zijn bv. boomhutbomen. Verzekeringsmaatschappijen kunnen er mee voor zorgen dat veiligheidsvoorschriften spelen niet onmogelijk maken. 

Inspiratie voor dit soort acties haalde Groen! bij de guerrilla gardeners in verschillende landen. In dezelfde geest vraagt Groen! haar lokale groepen nu dat ze een braakliggend stukje grond kraken en het omtoveren tot een speelplek. De partij vraagt ook dat de groepen foto's van hun acties maken en ze online zetten. Daartoe is speciaal een website ontwikkeld (www.kraakjeplek.be). Binnenkort valt er ook een affiche in de bus die de groepen kunnen verspreiden om massaal op te hangen.