Meer en betere sociale woningen in Beernem

30 Maart 2012

Ook in onze gemeente blijven de vastgoedprijzen stijgen. Een eigen woning wordt hierdoor voor velen een onbereikbare droom. De huidige crisis en de toenemende levensduurte doen er nog een schepje bovenop. Omdat ook de huurprijzen de hoogte ingaan, moeten steeds meer mensen op zoek naar een sociale huurwoning. Maar daar knelt het schoentje? Beernem telt volgens recente cijfers slechts 2,3% sociale huurwoningen. Op een totaal van 5.670 woningen zijn er amper 124 sociale huurwoningen, terwijl het gemiddelde in West-Vlaanderen tochrond de 6% schommelt. Dit zorgt voor lange wachtlijsten.In het Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 staat dat de gemiddelde wachttijd in Beernem tot voor kort 1.370 dagen bedroeg, in Oedelem 1.359 dagen en in Sint-Joris 826 dagen. Wonen is nochtans een elementair basisrecht.

Groen wil dat de gemeente meer inzet op sociale huisvesting. Pas dan kunnen de wachtlijsten verminderen. Met de groeiende groep alleenstaanden die van een krap inkomen leven is dit heel hard nodig. Streefdoel is hierbij om tot minimaal 10% sociale woningen te komen. Daartoe moeten er uiteraard meer kavels voorzien worden voor sociale woningen. Maar een ander middel is ook de samenwerking van het OCMW met het Sociaal Verhuurkantoor (Sovekans) te Bruggenieuw leven in te blazen. Tot op vandaag werd er slechts 1 (!) woning verhuurd via Sovekans*. Een sociaal verhuurkantoor huurt woningen op de privéhuurmarkt en verhuurt die dan door aan sociaal kwetsbare huurders. Zo'n verhuurkantoor zorgt er mee voor dat lage inkomensgroepen mits huursubsidie een betaalbare woning vinden. Daarnaast garandeert het kantoor de verhuurder elke maand een eerlijke huurprijs.

Bovendien is er nog een probleem. Heel wat sociale woningen zijn 30 jaar of langer geleden gebouwd en zijn dringend aan renovatie toe. Meestal zijn ze slecht of niet geïsoleeerd, beschikken ze nog over enkel glas, en hebben ze een verouderde stookinstallatie die heel veel verbruikt. Precies die mensen die het financieel niet breed hebben, moeten zich daardoor blauw betalen aan verwarmingskosten. Ook hier moet de gemeente als regisseur van het woonbeleid ingrijpen en renovatie stimuleren of zelfs opleggen.Maar Groen wil niet dat de kosten voor de renovatie op de sociale huurder worden afgewenteld waardoor die uiteindelijk een hogere huurprijs moet betalen.

(*) Update 15.06.2012: VZW Sovekans wist ons te vertellen dat er momenteel negen panden verhuurd worden in Beernem. Sovekans: "Weliswaar een gestage groei, maar toch een groei".

Jaklien Tant (OCMW-Raadslid) in de Groen Krant lente 2012