Marc Vanpaemel (provincieraadslid Groen!) ziet 2 feestzalen en bistro in Ryckeveldebos niet zitten

16 Maart 2010

In het Ryckeveldebos waren er vorig jaar al werkzaamheden aan de gewezen boerderij. Die werken werden toen door de politie stilgelegd wegens het ontbreken van een bouwvergunning hiervoor.  In het kader van de eventuele verderzetting loopt er nu nog tot 29 maart een openbaar onderzoek in functie van een bouwvergunningsaanvraag.  Het bouwproject op zich is zeer lovenswaardig: restauratie/ renovatie van alle gebouwen, weliswaar aangepast aan de moderne noden en de horecafunctie (+ seminaries, ...), met respect voor de oude materialen en zoals het voorheen was.Op het eerste zicht is dit goed ware het niet dat de locatie van deze werkzaamheden dit niet vraagt en niet toelaat. Vooral laagdynamische recreatie wordt er gepromoot: wandelen joggen en fietsen. Feesten, seminaries en congressen horen daar niet bij.Het Ryckeveldebos, dat zich situeert op een 3 gemeentenpunt is vooral een rustgebied voor mens en natuur.. In samenwerking met het Regionaal Landschap Houtland is men reeds jarenlang bezig dit domein in zijn oorspronkelijke staat te herstellen via bosbeheer en dit met veel succes! Het bos is een waar natuurpareltje geworden. Maar ook het voormalige, wat verwaarloosde park ligt er sedert enige tijd beter bij.  Uitermate negatief is de impact van deze plannen op het geheel voor de Ryckeveldenatuur, zoveel is duidelijk.

Voor de exploitatie van de feestzalen en bistro wordt er een groot terrein ontgonnen voor een parking en een verharde baan aangelegd. Dat is je reinste natuurverminking, niet het herconstrueren van dit pand maar vooral de dagelijkse overlast dat dit zal veroorzaken voor het bos en voor de onmiddellijke omgeving.

De ontsluiting van de feestzalen wordt via het Maandagse voorzien. Dat betekent dat de schoolomgeving van het LTI zal geconfronteerd worden met meer verkeer langs haar verkeersluwe in-en uitgang.Zeker in het weekend zal ook de niet aangepaste weginfrastructuur er gevaarlijker door worden, zeker voor de vele fietsers die zich via het Maandagse door Ryckeveldbos naar de provinciale fietsroutenetwerk begeven.

provincieraadslid Marc Vanpaemel.