Lapmiddelen Akkerstraat: doekje tegen het bloeden

19 November 2012

Burgemeester neemt problemen bewoners Akkerstraat niet ernstig. Groen wil dat de gemeente deze weg prioritair aanpakt.  Het herstellen van enkele stukgereden betonplaten in het wegdek van de Akkerstraat lost de problemen voor de omwonenden niet op. Groen wil dat de gemeente op korte termijn ook de snelheidscontroles op deze weg opdrijft om de leefbaarheid voor de buurtbewoners te verhogen. En dat ze de heraanleg van deze drukke verbindingsweg bovenaan de agenda plaatst. Nu neemt het gemeentebestuur teveel een gelaten houding aan.Wachten op Godot, zo kun je nog het best de situatie voor de omwonenden van de Akkerstraat omschrijven, een straat die niet meer aangepast is aan het drukke verkeer. Het herstel van enkele kapotte betonplaten is een doekje voor het bloeden en lost de vele problemen niet op. Maar voortgaand op de gelaten reactie van de burgemeester, lijkt het er sterk op dat er niet meteen verandering zal komen in de huidige toestand. Nochtans zijn er argumenten genoeg om deze weg bij voorrang aan te pakken.

De Akkerstraat is de laatste jaren alsmaar drukker geworden. Niet enkel het gewone verkeer, maar ook het vrachtwagenverkeer is er sterk toegenomen. Verwonderlijk is dit laatste niet: in haar mobiliteitsplan schrijft de gemeente dat de Akkerstraat één van de verbindingswegen vormt met de E40. Het gevolg hiervan is evenwel dat steeds meer truckers van deze weg gebruik maken.

Maar de verouderde weg is hiertegen al lang niet meer opgewassen. De overlast voor de buurtbewoners die niet enkel constant met lawaai en trillingen moeten leven, maar ook met scheuren in hun huizen, neemt nog verder toe. En de verdere lintbebouwing zorgt voor steeds meer omwonenden die hinder ondervinden. Het is dan ook heel erg jammer dat de burgemeester geen oor heeft naar hun klachten.

Groen wil dat het gemeentebestuur dit dossier bovenaan de agenda plaatst. Nu haalt de burgemeester veel te snel zijn schouders op door te verwijzen naar de meerjarenplanning van de rioleringswerken van de Vlaamse Milieumaatschappij. De Akkerstraat is dringend toe aan een volledige heraanleg waarbij, naast een nieuw wegdek en een nieuw, veilig fietspad, ook grondige ingrepen in het profiel van de weg nodig zijn. Die moeten ervoor zorgen dat de automobilisten er trager gaan rijden.

Maar op korte termijn kan de gemeente alvast uit haar luie zetel komen en zelf iets doen aan de overlast door frequentere snelheidscontroles te organiseren, met voorrang in het gedeelte tussen de Boereweg en de rotonde aan het kruispunt met de Scherpestraat en Parkstraat, want daar bevinden zich de meeste woningen. Een aantal daarvan zijn oudere huizen die dichter tegen de Akkerstraat aanliggen en waarvan de bewoners het meest last hebben van hevige trillingen die scheuren in hun woning veroorzaken.