Landelijke rust in gevaar. Protest tegen uitbreiding zandwinning (Het Nieuwsblad)

22 Juni 2007

SINT-JORIS - De geplande uitbreiding van het zandwinningsgebied op het kanaaleiland in Sint-Joris doet inwoner Roger De Rycker de wenkbrauwen fronsen. Een slibstort vlakbij het centrum van een landelijk dorp kan voor het oud- gemeenteraadslid niet door de beugel. 'Ons dorp is hier niet op voorzien.'  Sinds enkele weken prijkt hier en daar in Beernem de bekendmaking dat het monostort voor baggerspecie in het kanaal Gent-Oostende in Sint-Joris wordt aangepast en uitgebreid. Uit de baggerspecie of slib dat er wordt afgeleverd, wordt het water getrokken en het zand dat overblijft, kan opnieuw gebruikt worden. Omdat er in Vlaanderen een tekort is aan bergingscapaciteit voor slib wordt de capaciteit van de site in Sint-Joris uitgebreid. 'Maar ik vraag mij af of ons landelijke dorp wel voldoende capaciteit heeft voor zo'n uitbreiding', drukt Roger De Rycker zijn bezorgdheid uit. 'Onze wegen zijn niet voorzien op de extra vrachtwagens die af- en aan zullen rijden. Ook voor de veiligheid van wandelaars en fietsers is dit geen goede zaak, om nog maar van het lawaai te zwijgen. Ik begrijp niet dat men enerzijds jonge gezinnen aantrekt en het woongebied verdicht en anderzijds het stort uitbreidt.' 

Momenteel is er een rapport in de maak dat de effecten van de uitbreiding voor het milieu analyseert. 'Samen met enkele buren willen wij het milieueffectenrapport mee helpen verfijnen want wij vragen ons af of het wel met voldoende zaken rekening houdt. Er kunnen bijvoorbeeld nieuwe verkavelingen bijkomen en het slib kan verontreinigd raken door de landbouw.' 

Dorp gegijzeld

Volgens de plannen kan het stort nog zeker vijftig jaar gebruikt worden. 'Ons dorp wordt gegijzeld', zucht De Rycker. 'En de levenskwaliteit wordt aangetast. Men legt een te grote hypotheek op de volgende generaties. Volgens mij zijn er zeker beter geschikte bestemmingsplaatsen dan Sint-Joris. Er is een grote uitdaging weggelegd voor zij die goed bestuur en respect voor de mensen prediken.' 

(foto Michel Vanneuville)