Kwalitatieve open ruimte

15 Juni 2012

Publieke ruimte is sociale ruimte                        en  hebben op zaterdag 16 juni  'bomen' geplant op de markt van Oedelem. Daarmee willen ze de verstening van de open ruimte aanklagen. Het is tijd om de verstening een halt toe te roepen.

IgnaceJan-Klaas

Groen wil minsten één groen en één blauw RUP voor Beernem: een plan om de natuur in de gemeente te versterken en een RUP om ruimte te geven aan waterbeheer.

Verder pleiten wij voor een groennorm om de aanwezigheid van voldoende groen te garanderen. Bij (her)aanleg van pleinen en straten wordt bijv. rekening gehouden met een aantal kwaliteitscriteria : wandelcomfort, zitplaatsen, kindvriendelijkheid, toegankelijkheid...

Tenslotte stellen we voor om werk te maken van een "speelweefsel", een netwerk van speelterreinen, speelbossen, jeugdlokalen enz.

Meer informatie over dit programma punt.

Meer foto's op Flickr.