Komen er binnenkort gescheiden vuilnisbakken op publieke plaatsen in Beernem?

01 Mei 2023

Komen er binnenkort gescheiden vuilnisbakken op publieke plaatsen in Beernem?

Raadslid Roos Lambrecht stelde op de gemeenteraad voor om aparte vuilnisbakken voor restafval en PMD te voorzien op publieke plaatsen zoals sportterreinen, speelpleinen, de markt, enz. “Wie thuis kan sorteren, kan het ook op straat.”

Thuis, op het werk, in scholen, in stations en in de luchthaven wordt afval netjes gesorteerd. Door dit te doen kunnen heel wat grondstoffen een tweede leven krijgen. “Waarom zou je enkel thuis sorteren en niet in het openbaar?” vraagt Roos Lambrecht. “ Zeker op bv. speelpleintjes is dit belangrijk, zo leren de kinderen dat het logisch is dat je dit doet”, vindt Roos die beroepshalve onderwijzeres is.

Schepen van afvalbeleid, Ruben Strobbe (CD&V) is alvast gewonnen voor dit idee. “Goed sorteren en recycleren zijn inderdaad de beste manier om de afvalberg te verkleinen.“

De gemeente zal daarom  samen met de milieudienst en de jeugddienst een proefproject starten. Als testlocatie wordt het skatepark uitgekozen. Deze plek kampt immers met veel zwerfvuil. Door er gescheiden vuilnisbakken- één voor afval en één voor PMD- te plaatsen, hoopt de gemeente dat dit positieve resultaten zal opleveren.

“Deze legislatuur zette de gemeente al een grote stap vooruit door de opmaak van het vuilnisbakjesplan, die alle vuilnisbakken in kaart brengt en het gebruik ervan voortdurend opvolgt”, verduidelijkt schepen Strobbe.  “De volgende, logische stap is inderdaad de mogelijkheid aanbieden om op het openbaar domein afval te sorteren door het plaatsen van aparte vuilnisbakken.”