Jong en al out

08 Oktober 2012

Jongeren hebben het vandaag lastig om hun eigen plek te vinden. Groen wil een jeugdvriendelijk beleid dat voldoende middelen voorziet om jongeren hun ding te laten doen. Zoals een fuifzaal die niet in een woonwijk ligt, bv. En een jeugdhuis dat eigendom is van de gemeente zodat het gebouw volledig aan de wensen van jongeren kan aangepast worden. Ook het cultuuraanbod moet zich meer richten op de jeugd. Groen verzet zich tegen Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) om repressief op te treden tegen het rondhangen van Een fuifzaal buiten de woonwijken jongeren. Groen hanteert het principe dat alle openbare ruimte toegankelijk is voor kinderen en jongeren. Die ruimte moet dan wel goed onderhouden worden. Met de jeugdraad vinden we dat bv. het Bargepark er troosteloos uitziet en dringend aan een opknapbeurt toe is zodat kinderen en jongeren er weer kunnen spelen en activiteiten plannen.Met kleppers als o.a. Jacko Bond en Arne Vanhaecke heeft Beernem heel wat muzikaal talent in huis. Groen wil dan ook meer aandacht voor de muziekbeleving bij jongeren om dat talent verder te laten rijpen. Dat kan door een gericht ondersteuningsbeleid: het creëren van podiumkansen voor beginnende artiesten en groepen en het aanbieden van geschikte repetitielokalen.