Jan Vanassche dient klacht in tegen verwaarlozing Huis Maes in Oedelem

17 November 2017

De vaudeville rond Huis Maes blijft maar duren. Nu Curando het in 2002 geklasseerde 19 eeuwse herenhuis verkocht heeft en het gemeentebestuur niet wil zeggen aan wie, dreigt het opnieuw te verkommeren: enkele ramen staan open, zodat de duiven er vrij spel hebben en ook de folie om de gevel te beschermen, zit deels los zodat het water opnieuw kan binnensijpelen. Gemeenteraadslid Jan Vanassche (Groen) kon het niet meer aanzien en diende klacht in bij Onroerend Erfgoed. Die beloofde alvast om er een inspecteur op af te sturen. de

Gemeenteraadslid Jan Vanassche (Groen) kaartte de verwaarlozing 2 maanden geleden aan bij de gemeentelijke diensten en ten slotte op de gemeenteraad.

Tot zijn en onze verbazing wees de bevoegde schepen, Barbara Vandenbrande (N-VA) toen alle verantwoordelijkheid van de hand. Vreemd, want Beernem is recent erfgoedgemeente geworden. En dat houdt precies in dat de gemeente meer autonomie en dus meer verantwoordelijkheid krijgt rond onroerend erfgoed.

 Nadat Jan Vanassche na 2 maanden vaststelde dat er nog niks veranderd was, diende hij klacht in bij Onroerend Erfgoed.

Deze liet intussen weten dat er in het verleden al een proces-verbaal werd opgemaakt en overgemaakt aan de Procureur des Konings. "Nadat het parket het dossier seponeerde, werd een minnelijke schikking afgesloten tussen de eigenaar (toen Curando) en het departement Handhaving. Via deze schikking werd afgesproken dat op vastgelegde tijdstippen bepaalde werken moeten worden uitgevoerd, " aldus Onroerend Erfgoed. Enkele jaren geleden, in oktober 2015 heeft Curando al instandhoudingswerken laten uitvoeren. Curando beloofde om in een tweede fase de woning te restaureren. Maar zover is het nooit gekomen. En na zoveel jaren leegstand en verwaarlozing wordt de toestand van het herenhuis alleen maar zorgwekkender.

 Groen dringt al jaren lang aan op respect voor het erfgoed dat ons nog rest. Zeker wanneer het een van de zeldzame woningen zijn die beschermd zijn, verwachten we van het gemeentebestuur de nodige daadkracht. "Met de nieuwe bewindsploeg hadden we gehoopt op beterschap, maar jammer genoeg blijft men in hetzelfde bedje ziek, " stelt Jan Vanassche.  

"Groen wil een actief erfgoedbeleid dat er alles aan doet om beschermde monumenten te bewaren en een hedendaagse invulling te geven. Na restauratie kan Huis Maes bv. ingericht worden als tentoonstellingsruimte, als lokaal museum (de geschiedenis van de steenbakkerij in Oedelem, of van de lattenklievers in Sint-Joris, enz. leent zich hiertoe). Het unieke 19de eeuwse  interieur gekenmerkt door marmeren vloeren, paneeldeuren en stucplafonds kan hierbij een aardige eyecatcher zijn. " besluit Jan.