Jaklien Tant, OCMW-raadslid

15 Januari 2013

Niet aflatende inzet voor mensen die het moeilijk hebben in Beernem Op de eerste vergadering van de OCMW- Raad op 7 januari 2013 in het Sociaal Huis legde de eed af als OCMW- raadslid. Hiermee begint ze aan een derde termijn als OCMW- raadslid. Maar haar enthousiasme is er niet minder om.

Jaklien Tant

Rijkdom ongelijk verdeeld

"Me inzetten voor de mensen die het moeilijk hebben in onze gemeente blijft mijn nimmer aflatende drijfveer", aldus Jaklien. "We leven in één van de 15 rijkste landen van de wereld. Maar die rijkdom is zeer ongelijk verdeeld. Recente cijfers tonen aan dat bijna één Belg op zeven arm is en moet rondkomen met een inkomen onder de armoededrempel (Bron: Het Jaarboek Armoede 2012). De huidige economische crisis duwt steeds meer mensen in de armoede. Dit zorgt ervoor dat 15 procent van de Vlamingen aangeeft dat ze moeite hebben om elke maand de eindjes aan mekaar te knopen. Onverwacht grote aankopen- bijvoorbeeld wanneer de wasmachine stuk gaat ? brengen deze mensen meteen in de problemen. "

"Gelukkig is er het OCMW waar mensen kunnen aankloppen. In Beernem doet die schitterend werk en ik wil hier samen met de andere OCMW- raadsleden een vervolg aan breien zodat niemand in de kou moet blijven staan. "

Ook vluchtelingen hebben het moeilijk

"Naast de mensen met een laag inkomen zijn er natuurlijk ook nog de vluchtelingen die het dikwijls heel zwaar hebben. Daarom engageer ik me al jaren als vrijwilliger in de Vluchtelingenwerkgroep. Deze mensen hebben naast financiële steun ook andere noden, zoals begeleiding bij het huiswerk van hun kinderen die hier naar school gaan, hulp bij het invullen van allerlei papieren, enz. Samen met Lut Depauw en andere vrijwilligsters zetten we ons hiervoor in. Maar ook voor leuke dingen zoals Sinterklaas of de paasklok die langskomt in het gezin. Kleine, maar belangrijke initiatieven die ervoor zorgen dat deze vluchtelingen toch het gevoel krijgen dat ze hier thuiskomen. "