Ingrijpende werken in wijk Vliegend Paard te Oedelem.

09 September 2007

De gemeente hield op donderdag 6 september in O.C. De Kleine Beer een informatievergadering over de plannen voor de herinrichting van de wijk Vliegend Paard. Volgens deze plannen, die nog in een heel pril stadium verkeren, zouden beide landelijke wegen (Vliegend Paard) die nu in de Bruggestraat uitmonden, afgesloten worden, zodat nog enkel fietsers er via de Bruggestraat toegang zouden krijgen. Alle verkeer zou in dit scenario via de Beverhoutsveldstraat de wijk moeten inrijden. Voorwaar een goed voorstel om de wijk verkeersveilig te maken. We juichen dit voorstel zeker toe en het leek ons dat de bewoners van de wijk er eveneens best tevreden mee waren, maar we blijven toch voorzichtig. We hebben reeds al te vaak vastgesteld dat mooie plannen en zelfs gemeenteraadsbeslissingen plotseling niet uitgevoerd werden, wellicht omdat iemand van de eigen aanhang vond dat dit niet kon. Op onze vraag kwam ook nog eens de waterhuishouding ter sprake. Dit gebied is immers ingekleurd als overstromingsgebied en verdere bebouwing zal vrijwel zeker de kans op wateroverlast doen toenemen. De gemeente beloofde nog eens om de nodige maatregelen te nemen om overstromingen te vermijden.