Huis Maes wordt toch geen dienstencentrum.

14 September 2017

Groen betreurt nieuwe episode in vaudeville rond 19de eeuwse beschermde herenwoning in dorpskern Oedelem Huis Maes in de Bruggestraat in Oedelem wordt dan toch geen Mirte 2, een tweede dienstencentrum, naast dat van Beernem. "Te klein", oordeelde de administratie Welzijn, nadat ze wel eerst haar mondeling akkoord had gegeven. Een flinke opdoffer voor het gemeentebestuur, dat al een jaarlijkse subsidie van 19.000 euro had voorzien en ? naar verluidt- ook al concrete verbouwingsplannen. Curando vzw dat het dienstencentrum zou uitbaten, wil nu het perceel grond aankopen rechtover Huis Maes om er een nieuw dienstencentrum op te trekken, wat betekent dat Huis Maes opnieuw te koop komt te staan. ?Net voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 had de toenmalige CD&V-meerderheid nochtans een deal gesloten: de herenwoning, die door toedoen van diezelfde CD&V al jaren stond te verkommeren, zou verkocht worden aan Curando vzw. En rechtover Huis Maes zou de gemeente  twee  woningen aankopen om er na de sloop een parkeerplaats in te richten voor de bezoekers van het toekomstige dienstencentrum. En diezelfde parkeerplaats kon dan ook dienen als trofee naar de handelaars toe, als compensatie voor het verdwijnen van parkeerplaatsen op de heraangelegde  markt van Oedelem.  Anno 2017 is de ontnuchtering groot: de parkeerplaatsen zijn er nog steeds niet en zullen, eens aangelegd de Beernemnaar

een flinke stuiver kosten. Een dure verkiezingsbelofte, dus. En het dienstencentrum voor inwoners met een beginnende zorgvraag komt er ook niet meteen.

Groen betreurt dat er nog eens 5 jaar verloren gegaan zijn zonder een oplossing voor een sinds 2002 beschermd monument in de dorpskern van onze gemeente. Door het verdere verval zullen de restauratiekosten voor een eventuele toekomstige eigenaar ook nog hoger oplopen. Zo blijft Huis Maes jammer genoeg een blijvende schandvlek in de gemeente, en een bewijs van een respectloos beleid rond het gemeentelijk erfgoed.

Groen is absoluut voorstander van een dienstencentrum in Oedelem, maar pleit ervoor om terzelfder tijd zo snel als mogelijk een nieuwe eigenaar te zoeken voor de beschermde herenwoning, zodat het pand eindelijk in zijn oude glorie kan hersteld worden.  Ook ons historisch erfgoed verdient respect. En ondanks een schepen met bevoegdheid Erfgoed in deze legislatuur, lijkt het op dat vlak trouwens al jaren verdacht stil.