Het klimaat: vijf voor twaalf

30 Maart 2012

Dankzij Groen heeft de gemeente een eigen Kyotoplan. Via 10 concrete actiepunten, engageerde het gemeentebestuur zich om binnen de huidige legislatuur de CO2-uitstoot in Beernem met 7,5% te verminderen door bv. milieuvriendelijke dienstwagens aan te kopen, zelf zuinig met energie om te springen, premies te geven voor milieuvriendelijke maatregelen (renovatie, zonnepanelen,enz.). Het plan kwam er met het akkoord van alle politieke partijen, want klimaatverandering kent geen partijgrenzen. Maar in 2012 loopt het Kyotoplan af en intussen vormt de klimaatverandering een van de grootste uitdagingen voor de hele mensheid.Ook lokaal voelen we dit al, denken we maar aan de opeenvolgende weerrecords, de veranderende natuur en de stijgende energieprijzen. Er is geen tijd te verliezen.

Groen wil daarom dat het volgende gemeentebestuur een nieuw, ambitieuzer klimaatplan opmaakt. Ze kan zich hiervoor inspireren op de klimaatdoelstellingen van de EU die tegen 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 20 tot 30% wil verminderen, 20% energie wil besparen en in 20%van onze energiebehoefte wil voorzien d.m.v. duurzame energie. Groen vindt dat de gemeente in de komende jaren de trekker moet zijn in het verankeren van duurzaamheid in haar beleid en het verhogen van het milieubewustzijn bij de Beernemnaars. Want het is vijf voor twaalf.

Rolle De Bruyne (gemeenteraadslid) in de Groen Krant lente 2012

(foto door marca-pasos via Flickr)