Heraanleg Sint-Andreaslaan: CD&V gebruikt truken van de foor

18 Juli 2006

De aankondiging van het gemeentebestuur dat minister Peeters de nodige kredieten goedkeurde om de onveilige Sint-Andreaslaan vroeger dan voorzien her aan te leggen, toont nog maar eens aan hoe er met de bevolking gesold wordt. Eerst kon het zeker niet vroeger dan 2008, maar nu, vlak voor de verkiezingen, wordt alles mogelijk en doet Vlaams CD&V- minister van openbare werken Peeters in een gul gebaar de portefeuille open. In 2007, een jaar vroeger dan voorzien, aldus de minister, kan er gestart worden met de heraanleg van deze drukke en onveilige straat. We zijn met de bewoners van de Sint-Andreaslaan opgelucht dat de herinrichting er uiteindelijk komt. Alleen de manier waarop, doet ons walgen van de politieke spelletjes die er blijkbaar altijd moeten gespeeld worden en de doorzichtige manier waarop ineens met miljoenen euro's kan gezwaaid worden.Vergeten we vooral niet dat de Sint-Andreaslaan onleefbaar geworden is door

de ondoordachte inplanting van de industriezone Hulstlo in een vorige CD&V-legislatuur. En vergeten we ook niet dat de heraanleg niks aan het drukke verkeer zal veranderen: er zullen nog steeds evenveel vrachtwagens en personenwagens door deze straat passeren. Om daaraan iets te doen, zijn ingrijpender maatregelen nodig. Een aangepaste bewegwijzering die het vrachtverkeer omleidt naar Aalter om te vermijden dat de Sint-Andreaslaan verder als sluipweg gebruikt wordt naar de oprit van de autosnelweg in Beernem, is één belangrijk initiatief, maar ook het promoten van bedrijfsvervoerplannen en het fietsverkeer veel sterker aanmoedigen zijn andere noodzakelijke maatregelen. Maar dat is voor het huidige beleid dat eenzijdig focust op auto's en parkeerplaatsen, zeer zeker een brug te ver.

 

?