Heraanleg markt Oedelem: onze voorstellen

22 Oktober 2007

De gemeente geeft blijk van een nieuwe openheid door iedereen de kans te geven om suggesties te doen voor de heraanleg van de Oedelemse markt, voorzien in 2009. Groen! koos ervoor om een gemeenschappelijk standpunt naar voren te brengen. We zijn uiteraard in onze nopjes met het vooruitzicht dat de markt van Oedelem een nieuwe look zal krijgen. Verrast zijn we niet, want dit stond ook al ingeschreven in het Mobiliteitsplan van de gemeente.Toch hopen we dat het niet louter om een cosmetische operatie gaat, een oppervlakkige face-lift die erin zou bestaan dat er wat parkeerplaatsen herschikt worden, hier en daar wat boompjes in de grond gestopt en enkele zitbanken worden neergezet. De markt mag gerust wat gezelliger ogen, en we zijn uiteraard niet tegen wat meer groen in plaats van beton, maar er moeten toch vooral enkele ingrijpende veranderingen plaatsvinden die de verkeersveiligheid van de zachte weggebruikers en het comfort van de gebruikers van het openbaar vervoer verhogen, zonder dat de andere functies van de markt hierdoor in het gedrang hoeven te komen.

In onze visie op de heraanleg laten we ons leiden door het Gemeentelijk Mobiliteitsplan dat klaar en duidelijk vermeldt waar het op staat: " De ontwikkeling van de automobiliteit moet teruggedrongen worden, het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets bevorderd, ? er wordt systematisch gewerkt aan een veiliger schoolomgeving en veiliger schoolroutes ? het snelheidsbeleid ondersteunt deze verkeerskundige visie, ?." enz, enz.

In de vorige legislatuur zijn de doelstellingen van het mobiliteitsplan zo goed als dode letter gebleven en had het gemeentebestuur hoofdzakelijk oog voor de 'sterke' weggebruikers. Vooral de fietsers bleven in de kou staan. Daardoor kwam er b.v. wel een ruim parkeerterrein onder de kerktoren van Oedelem, maar moeten fietsers het ondertussen al die jaren lang stellen met slechte, verwrongen fietsenrekken en fietsonveilige verkeerssituaties aan de kruispunten met de markt.

We hopen dat het tij nu keert en dat fietsers en voetgangers bij de heraanleg van de Oedelemse markt de aandacht zullen krijgen die ze verdienen. Temeer daar de markt langs een belangrijke schoolroute ligt en op de markt zelf heel wat mensen het openbaar vervoer nemen naar het werk of naar de school.

Onze visie

§ Vermits de markt het belangrijkste verkeersknooppunt is in Oedelem, waar zowel zwaar vracht-en landbouwverkeer, gewoon wegverkeer, maar ook veel schoolgaande jonge fietsers en voetgangers dagelijks langs moeten, vragen we dat de hele markt zone 30 wordt, de kruispunten met de Sijselestraat en de Bruggestraat inbegrepen. Dit was trouwens een beslissing van de gemeenteraad van 20 juni 2005 die het gemeentebestuur nooit uitgevoerd heeft, wat wij nog steeds onbegrijpelijk, maar vooral ook onverantwoord vinden. Het toenmalig schepencollege lag blijkbaar helemaal niet wakker van de veiligheid van schoolgaande kinderen.

§ Bovendien, vinden wij, moet het gedeelte van de Bruggestraat en de Knesselarestraat dat tussen de gemeenteschool en de Vrije school Ter Bunen ligt, ook volledig zone 30 worden. Dit is immers een intens gebruikte schoolroute waar geen fietspad ligt en fietsers bijgevolg noodgedwongen tussen het verkeer door moeten laveren. Voor de volwassen fietsers is dat al een hele opgave, laat staan voor de jonge fietsertjes die elke dag naar school moeten rijden. Geregelde snelheidscontroles moeten deze maatregel begeleiden, zodat de snelheid daadwerkelijk verlaagd wordt.

§ Mocht het gemeentebestuur hiervan niet overtuigd zijn, dan hoeft het maar bij buurgemeente Brugge te kijken, dé fietsstad bij uitstek, waar in de hele binnenstad en langs de schoolroutes in de deelgemeenten een permanente snelheidsbeperking geldt van 30 km per uur. Als het gemeentebestuur echt bekommerd is om kinderen, dan voert ze deze maatregel zo snel mogelijk in.

§ Daarnaast moeten het kruispunt van de markt met de Sijselestraat veiliger gemaakt worden. Nu is dit kruispunt, waar voorrang van rechts geldt, vrij onoverzichtelijk en bovenal gevaarlijk voor fietsers. Dit schept een onduidelijke situatie voor de zwakke weggebruikers. Automobilisten die vanuit de Bruggestraat langs de markt de Sijselestraat inrijden, bekommeren zich doorgaans niet om het verkeer dat uit de Creytensstraat of uit de Oude Zak komt. Ook wie uit de Sijselestraat komt, kijkt zelden naar rechts of links. Afschaffing van de voorrang van rechts is hier een oplossing. Ofwel wordt de as Creytensstraat. Ofwel wordt de as Creytensstraat ?Oude Zak een voorrangsweg, ofwel de Sijselestraat ? Markt.

§ Aan het kruispunt van de Markt met de Creytensstraat en de Oude Zak wordt het zicht trouwens belemmerd door parkeerplaatsen die tot vlakbij het zebrapad liggen. Dit is eigenlijk een inbreuk op het verkeersreglement dat zegt dat je niet mag parkeren op minder dan 5 meter van een oversteekplaats voor voetgangers! Veilig is anders!

§ Ook het kruispunt van de Markt met de Bruggestraat kan veiliger. Gezien het drukke verkeer dat door de Bruggestraat rijdt, lijkt het ons evident dat er een stopteken geplaatst wordt voor wie van de markt komt i.p.v. de omgekeerde driehoek. Dat maakt de verkeerssituatie voor alle weggebruikers veel duidelijker en dus veiliger.

§ Wat de markt zelf betreft, stellen we vast dat die aan heel wat functies moet blijven beantwoorden:

  • Er moet ruimte zijn voor een degelijke bushalte en voldoende plaats voor een gelede bus.
  • Aan de Oedelemse markt nemen heel wat volwassenen en schoolgaande jongeren dagelijks de bus. Zij hebben een degelijke fietsenstalling nodig voor hun rijwiel
  • De lokale horecazaken moeten ruimte krijgen voor hun terrassen.
  • Er moeten voldoende parkeerplaatsen zijn, want die zijn belangrijk voor de lokale handelaars aan de markt en in de omgeving Er geldt nu blauwe zone met een maximumparkeerduur van 2 uur.
  • Er is de kiosk
  • Er is het Schepenhuys (met het bureau voor toerisme), waar ook veel recreatieve fietsers langskomen. Ook voor hen moet er vlakbij plaats zijn om hun fiets te stallen
  • Twee weken per jaar is er ruimte nodig voor de kermis. Dit gaat steevast gepaard met een halvering van de fietsenrekken die daarbij nog eens tijdelijk naar een bijna onbereikbare plaats worden verbannen, een ware schande!
  • Ten slotte is er aan de achterkant van het Schepenhuys een tuintje met een waterput, wat gras en enkele bomen, wat schaamgroen dus, dat er een beetje verloren bij ligt en waarvan de functie eigenlijk onduidelijk is.

Wat moet er zeker anders?

§ We spitsen ons niet toevallig toe op de fietsers: we hebben vastgesteld dat er dagelijks gemiddeld 30 fietsen gestald staan in de (gammele) fietsenrekken op de markt. Deze zijn hoofdzakelijk van mensen die de bus nemen naar de school of naar het werk. We vragen dan ook dat de gemeente een degelijke, overdekte en diefstalveilige fietsenstalling zou voorzien die verankerd is (en dus niet meer verplaatsbaar!) , bij voorkeur vlak bij de bushalte. Dit zal onvermijdelijk tot gevolg hebben dat de kermis zal moeten herschikt worden. Tot vandaag is de situatie zo dat de kermis, die er amper gedurende twee weken per jaar staat, ervoor zorgt dat de Oedelemnaars het hele jaar door hun rijwiel in verwaarloosde, scheve en goedkope fietsenrekken moeten stallen die niet verankerd zijn.

§ Er zal trouwens toch eens diep serieus gedebatteerd moeten worden over die herschikking van de kermis. Er zijn immers problemen met de brandveiligheid. Zoals die er nu elk jaar staat, kan de brandweer niet snel genoeg tot bij sommige handelszaken. Ook staan het schietkraam en de kindermolen al te dicht tegen de drukke Bruggestraat, wat een gevaarlijke situatie schept voor de kermisgangers en hun kinderen.

§ Bovendien klopt er iets niet: de eigenaars van een broodjeszaak moeten omwille van de kermis als enige hun terras afbreken, terwijl de terrassen van de andere horecazaken mogen blijven staan.

§ Veel handelaars zijn trouwens niet te spreken over het feit dat hun zaak moeilijk bereikbaar of zelfs onbereikbaar wordt tijdens de kermisdagen. Sommige lokale neringdoeners suggereren om een aantal kramen te verhuizen naar het grasplein aan de achterkant van het voormalige gemeentehuis. Of om de hele kermis over te brengen naar de parkeerplaats naast de kerk. Dit zou als grote voordeel hebben dat niet enkel de markt terug vrij komt, maar ook dat de omgeving van de markt niet moet afgesloten worden en het verkeer ook niet meer omgelegd moet worden langs de Creytensstraat (waar zich de achterkant van de vrije basisschool Ter Bunen bevindt). We vinden deze denkpiste zeker het overwegen waard. Enkele kleine aanpassingen aan deze parkeerplaats zullen wellicht noodzakelijk zijn, maar dat kan het punt niet zijn.

Besluit: (onze visie in een notendop):

We hopen dat de huidige bewindsploeg bij de heraanleg van de Oedelemse markt en de omgeving, eindelijk rekening zal houden met wat in het Gemeentelijk Mobiliteitsplan zwart op wit staat en waarvoor ze beloofd heeft om zich te engageren: met name het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer en het fietsverkeer. Het eerste lukt al aardig, maar wat het laatste betreft is er nog een grote inhaalbeweging te doen. Wij vragen met nadruk dat, in het kader van deze heraanleg, de schoolroutes, evenals de markt en de omgeving volledig zone 30 worden, dat er een degelijke, overdekte en niet-verplaatsbare fietsenstalling komt en dat de kruispunten van de markt met de Bruggestraat en de Sijselestraat veiliger gemaakt worden. Ten slotte kan de nu kaal en grijs ogende markt best wat extra groen gebruiken.

Daarnaast moet er vooral eens diep nagedacht worden over een herschikking van de kermiskramen, zodat de plaatselijke handelaars rond de markt niet telkens weer een hele week nagenoeg onbereikbaar zijn en ook de brandveiligheid in het gedrang komt.