Groen Wingenesteenweg

03 Juli 2013

Op de nam Groen gemeenteraadslid het woord tijdens de vragen en suggesties.

gemeeenteraad van 2 juli 2013Rolle

Rolle De Bruyne vindt dat er weinig groen is in het straatbeeld. In het verleden formuleerde onze partij al kritiek op de heraanleg van de markt van Oedelem, omdat die vooral een stenen woestijn is. Ook bv. langs de Wingenesteenweg is er te weinig groen.

De mensen die langs deze weg Beernem binnenkomen ervaren die vooral als een onaangename doorgangsweg met vooral veel steen en beton. Een aangename straat - en dat is deze gewestweg niet - heeft voor een groot deel te maken met het uitzicht. Bomen zorgen voor gezelligheid, warmte, geborgenheid, gelaagdheid, zin om te ontdekken want niet alles is één oogopslag te zien. Ze geven ook schaduw voor je auto,?. Alleen maar voordelen, dus. Bovendien trekken bomen vogels aan en andere dieren.

Antwoord van de bevoegde schepen: De gemeente werkt momenteel aan een inventaris van al het groen in de gemeente. Daarbij wordt ook nagegaan hoe dit groen zo efficiënt en duurzaam mogelijk kan onderhouden worden. De komende zomermaanden worden hiervoor jobstudenten ingezet. Er is ook een werkgroep 'Groen' binnen de gemeentelijke diensten. Deze werkgroep brengt alle betrokken diensten samen en sleutelt aan een concreet actieplan voor het groenbeheer.