Groen wil weten wat gemeente doet om vluchtelingen op te vangen

11 November 2015

Op de gemeenteraad van 17 september 2015 stelde Roos Lambrecht (Groen Beernem) enkele vragen over de opvang van vluchtelingen in onze gemeente. Roos Lambrecht: "Oorlog, geweld en vervolging zorgen voor een zelden geziene vluchtelingenstroom. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er wereldwijd 51,2 miljoen mensen op de vlucht. Dat zijn er 6 miljoen meer dan in 2012. De helft daarvan zijn kinderen, aldus het jaarlijkse rapport van de VN- Vluchtelingenorganisatie (UNHCR). Dit is primair een vluchtelingencrisis, niet alleen een migratiefenomeen. Het overgrote merendeel van diegenen die hier aankomen, komen uit oorlogsgebieden zoals Syrië, Irak of Afghanistan en zijn simpelweg op de vlucht voor de dood. We hebben als burger weliswaar niet persoonlijk, maar als land wel degelijk een collectieve verantwoordelijkheid t.a.v. deze vluchtelingenstroom. We leverden en leveren toch ook de F-16's die oa. Irak, Afghanistan, Libië, enz. bombardeerden en ook nu nog blijven bombarderen, wat alleen maar tot meer ellende bij de gewone bevolking leidt en bovendien de conflicten niet oplost.

Het spreidingsplan van Europa wijst ons land een extra van 4.560 vluchtelingen toe, bovenop de vluchtelingen die er nu al zijn. Het is dus alle hens aan dek voor de gemeente en het OCMW. "

Onze vragen:

  • Hoeveel opvangplaatsen voorziet de gemeente/het OCMW nu al?
  • Zijn het gemeentebestuur en het OCMW  bereid om extra capaciteit te creëren, zoals de federale regering, bij monde van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vraagt? 
  • Indien neen, waarom niet? Indien ja, over welke capaciteit gaat het?
  • Eens een aantal vluchtelingen erkend zijn, zullen ze bij het OCMW aankloppen. Die moeten dan uiteraard voldoende personeel en middelen hebben om hen op maat te helpen bij hun integratie in onze gemeente. Welke extra middelen voorziet de gemeente hiervoor?

Antwoord van OCMW- schepen Luc Goutry (CD&V)

" Momenteel zijn er 15 erkende opvangplaatsen, met daarnaast nog 2 bufferplaatsen (die intussen vrijgegeven werden voor invulling op 01 september 2015) zodat er dus in totaal 15 plaatsen in onze gemeente beschikbaar zijn.

Daarvan zijn er momenteel 12 effectief bezet, maar binnenkort zullen hoogstwaarschijnlijk alle plaatsen volzet zijn.

De 2 bufferplaatsen bevinden zich in de doorgangswoning te Sint-Joris, wat slechts een tijdelijke oplossing is, daar er voldoende opvangcapaciteit voor daklozen moet worden vrijgehouden.

Het is nu de bedoeling om opnieuw te streven naar het realiseren van 20 opvangplaatsen, zoals dit in 2013 reeds het geval was (de 20 plaatsen werden immers verplicht met 7 gereduceerd tot 13 plaatsen).

We zouden dus een aangepaste bewoning moeten vinden voor 7 personen. Wellicht kunnen we dit realiseren door het huren van een tweetal woningen.

Anderzijds is er ook al een tijdje een hoge werkdruk in de sociale dienst van het Sociaal Huis.

Als we onze LOI- (Lokaal Opvanginitiatief) capaciteit willen uitbreiden, zullen we voor versterking moeten zorgen. We denken momenteel aan een tijdelijke versterking voor 1 jaar met een halftijdse maatschappelijk werker. "