Groen! wil een verkeersveiliger en fietsvriendelijker markt van Oedelem

20 Maart 2008

De markt van Oedelem en omgeving worden in 2010 heraangelegd. De gemeente zal hiervoor al dit jaar een studiebureau aanstellen. Vorig jaar riep de gemeente via de gemeentelijke katern Open Blad in Vrije Tijd alle inwoners op om  hun voorstellen en suggesties hierover tegen eind oktober 2007 schriftelijk aan het gemeentebestuur te bezorgen. Ook Groen! ging gretig op deze uitnodiging in en heeft, net zoals vele andere inwoners haar voorstellen tijdig ingediend. INSPRAAK OF KLUCHT?Nu blijkt echter dat het allemaal maar om te lachen was, want sindsdien heeft niemand er nog iets van gehoord. Tot begin februari het SAK (Studie-en Aktiecomité), ruim 3 maanden te laat, alsnog haar suggesties bekendmaakte en deze dan nog ook eens persoonlijk mocht afgeven aan de burgemeester. Bovendien werden deze voorstellen meteen opgenomen in de notulen van het Schepencollege. Over de voorstellen van de inwoners en van Groen! is er in deze notulen evenwel geen spoor terug te vinden. We besluiten daaruit dat de spelregels niet voor iedereen gelijk zijn en dat de gemeente blijkbaar een kluchtspel heeft opgevoerd. We voelen ons, net zoals verscheidene andere inwoners die suggesties hadden ingediend, flink bij de neus genomen. Wat voor zin heeft het om voorstellen tijdig in te dienen, als er toch niks mee gedaan wordt en anderen zich helemaal niet hoeven aan te trekken van deadlines die de gemeente zelf heeft opgelegd? Ons geloof in de openheid en eerlijkheid van het gemeentebestuur heeft zo een ferme deuk gekregen.

FIETSERS NIET IN EEN BUNKER!

Actie fietsers niet in een bunker Hoewel we ons kunnen vinden in enkele van de voorstellen van SAK, zoals bredere voetpaden en een veiliger opstapplaats voor de busgebruikers, zijn we echter niet te spreken over de meeste andere suggesties. Ieder heeft recht op zijn mening, maar gezien SAK en het gemeentebestuur twee handen op één buik zijn en deze voorstellen wellicht ingefluisterd zijn door het gemeentebestuur, vrezen we dat dit de definitieve plannen van de gemeente zijn voor de herinrichting van de markt. Omdat er dringend nood is aan ingrijpender maatregelen om de Oedelemse markt verkeersveiliger te maken, willen we hierop reageren.

We hebben ons vooral verslikt in het voorstel  van het SAK (of is het de gemeente?) om de fietsenstalling in de oude oorlogsbunker onder de kiosk te stoppen!  

Wij van Groen! willen helemaal niet dat fietsers onder de grond gestopt worden. Fietsers zijn volwaardige deelnemers aan het verkeer en geen lastpakken die best zo snel mogelijk onder de grond verdwijnen. Het SAK- voorstel gaat trouwens lijnrecht in tegen alle aanbevelingen van verkeersspecialisten. Voor fietsers die overstappen op de bus zijn vooral de algemene kwaliteit van de fietsenstalling, de bescherming tegen diefstal en vandalisme én de korte afstand tot het overstappunt (de bushalte) van groot belang. Zo staat het in nagenoeg elke mobiliteitsstudie over gebruikers van openbaar vervoer.

We verzetten ons dan ook tegen het carnavaleske idee van fietsenstallingen in een bunker onder de grond, waar geen sociale controle is, en waar fietsers met alle moeite van de wereld hun rijwiel naar boven of naar beneden zullen moeten sleuren. We willen ook geen fietsenstalling ergens in een zijstraatje ver weg van de bushalte, zoals een ander SAK-voorstel luidt.

Vermits de markt van Oedelem één van de belangrijkste opstapplaatsen is voor gebruikers van het openbaar vervoer in onze gemeente, hebben zij recht op een goede, overdekte en diefstalveilige fietsenstalling in de onmiddellijke nabijheid van de bushalte. Dagelijks plaatsen gemiddeld 30 tot 60 fietsers er hun rijwiel, niet min dus! 

Het is niet omdat het vooral schoolgaande kinderen en jongeren betreft, dat de gemeente met hen geen rekening moet houden! We vinden het al erg genoeg dat de fietsers sinds jaar en dag hun rijwiel in losse en gammele fietsenrekken moeten plaatsen. En dit omwille van de kermis die er 2 weken  per jaar gehouden wordt waardoor deze fietsenrekken tijdelijk moeten verdwijnen. We menen dat de gemeente serieus moet nadenken over een degelijke fietsenstalling vlak bij de bushalte en die kan er volgens ons enkel komen, als de kermis herschikt wordt. Dat is niet eens zo moeilijk: enkele kermisattracties op de markt moeten gewoonweg verder opgeschoven worden richting gemeentehuis. Zo komt er plaats vrij voor een goede fietsenstalling. 

VERDWENEN KLOKJE OF VERKEERSVEILIGHEID?

Wat we bovendien heel sterk missen in de SAK- voorstellen is een bredere visie op mobiliteit, want de markt is toch een belangrijk verkeersknooppunt waar dagelijks zowel zwaar vracht- en landbouwverkeer, gewoon wegverkeer, maar ook veel schoolgaande jonge fietsers en voetgangers langs moeten.

Wij vinden dat er bij de heraanleg van de markt prioritair aandacht moet gaan naar de aanpak van de verkeersonveilige situaties. Zo moeten de kruispunten van de Markt met de Bruggestraat en met de Sijselestraat veiliger gemaakt worden. We vragen al verscheidene jaren lang dat de schoolroutes (Bruggestraat- Knesselarestraat), evenals de markt en de omgeving volledig zone 30 worden, zoals beslist in de gemeenteraad van 20 juni 2005, beslissing die tot op vandaag nog steeds niet uitgevoerd werd.

Dat is voor ons de échte kers op de taart, maar blijkbaar is de zoektocht naar het verdwenen klokje van het Schepenhuys voor sommigen belangrijker dan de verkeersveiligheid rond de markt.