Groen! wil een ander gemeentelijk bouwbeleid (Groen! Krant)

30 September 2008

Onze gemeente krijgt een verstedelijkt uitzicht. Overal duiken appartementsgebouwen op. Bouwpromotoren doen gouden zaken. De gemeente kijkt passief toe. Betaalbare woningen zijn schaars. In de nieuwe verkavelingen is zelfs geen plaats voor een speelterrein. Groen! wil een ander beleid. Een voorbeeld: in één van de meest recente verkavelingen in het centrum van Beernem, langsheen Elzenbosselke (zijstraat Bloemendalestraat) is geen ruimte meer voor kinderen. In de oudere verkavelingen voorzag men doorgaans een voetbalveldje of speelterrein, maar nu moet alles wijken voor beton en bakstenen. Kinderen spelen nochtans graag buiten. En dat is goed voor hun ontwikkeling en ook goed voor de sociale samenhang in een wijk. Maar kleine kinderen kunnen niet zonder toezicht op straat. Daarom zijn lokale speelpleintjes vlak in de buurt zo belangrijk. Zo kunnen ouders en buren een oogje in het zeil houden. Groen! wil daarom dat er in elke nieuwe verkaveling een voorbehouden speelplek komt. Ook hebben we vragen bij bepaalde bouwprojecten. De identiteit van onze gemeente verdwijnt omdat de nieuwbouwarchitectuur geen rekening houdt met de omgeving. Erger wordt het, als zelfs ons historisch erfgoed, huis Maes, moet wijken. En dat enkel omdat de 'Sociale' Huisvestingsmaatschappij Vivendo de plannen tot integratie van het waardevolle herenhuis niet wil uitvoeren. In Brugge brengt Vivendo wel respect op voor het erfgoed. Maar in Oedelem mag de maatschappij, met de steun van het gemeentebestuur, de afbraak eisen van één van onze schaarse beschermde monumenten.

Gelukkig wordt de gemeente af en toe teruggefloten door de overheid. Zo schorste de Raad van State begin januari de bouwvergunning die de gemeente aan een bouwpromotor gaf om op de gronden van voormalige schrijnwerkerij
Defreest in Sint-Joris zomaar eventjes 22 woningen, een gebouw met 6 appartementen en 29 garages op te trekken. Terwijl er maar ruimte is voor een 4-tal gezinswoningen. De Raad van State oordeelde dat het project 'volkomen in strijd is met de goede plaatselijke ordening' en het verlenen van de vergunning 'geenszins getuigt van een methode van goed bestuur'.

Wij willen een beter gemeentelijk woonbeleid. Een beleid dat in de eerste plaats oog heeft voor de mensen. Een beleid dat niet alles overlaat aan projectontwikkelaars, maar zelf het heft in handen neemt en ijvert voor betaalbare gronden en kwaliteitsvolle woningen in een aangename omgeving met voldoende speelruimte én met veilige wegen.