Groen wil bomenbeheersplan en laakt kapwoede gemeentebestuur

26 November 2016

De gemeente is van plan om binnenkort verschillende dreven rooien. Zo wordt de hakbijl gezet in de Sint- Jansdreef, de Beukendreef en de Lammekensdreef.  "Achter de kap schuilt evenwel  geen visie, ook al telt Beernem heel wat dreven op haar grondgebied, aldus Roos Lambrecht (Groen).  Zo verdwijnen op korte termijn heel wat mooie dreven. Groen wil dat de gemeente eindelijk werk maakt van een bomenbeleidsplan en zo een langetermijnvisie ontwikkelt over het onderhoud van bomen, bossen en dreven.  "Het bomenbeheersplan dat buurgemeente Oostkamp voor Beverhoutsveld heeft goedgekeurd, kan als voorbeeld dienen", vindt Roos. Beernem heeft gelukkig nog veel groen. In onze gemeente zijn nog veel bossen, weiden en mooie dreven. Maar steeds meer van dat groen geraakt in de verdrukking door de oprukkende verkavelingen en bouwwoede. Daardoor dreigen bomen, struiken en zelfs hele dreven te verdwijnen. Een actueel voorbeeld is de Sint-Jansdreef in de wijk Haverbilken in Oedelem. Door de klacht van één inwoner, heeft de gemeente uiteindelijk beslist om alle 49 populieren te kappen. Er komen wel zomereiken in de plaatst, maar het duurt meer dan vijftien jaar vooraleer die eiken zo groot zijn dat ze opnieuw een dreef vormen.

Heel wat bewoners vinden dat ontzettend jammer. Op ons aandringen en op advies van Regionaal Landschap Houtland zal de gemeente nu werken met 'blijvers ' en 'wijkers' , dit betekent dat er afwisselend met de zomereik (= blijver) een snelgroeiende soort wordt aangeplant, die op middellange termijn wordt gekapt (= wijker).  Zo'n wijker kan bijv. zwarte els zijn. Deze wordt na 5 jaar reeds een zichtbare boom. Na het vellen (ca. 15 jaar na aanplant) kan zwarte els als eventueel hakhout bewaard blijven.

Jammer genoeg wordt het probleem van deze dreef niet helemaal opgelost, omdat de nieuwe dreef toch nog even dicht bij de woningen zal komen en de huidige klachten van sommige bewoners over schaduw, verstopte dakgoten, vallende takken, enz. daardoor niet zullen aangepakt worden.

Nu de gemeente ook andere dreven zoals de Beukendreef (17 bomen) en de Lammekensdreef (40 bomen) wil kappen, vinden we dat ze dringend een bomenbeleidsplan moet opmaken in samenspraak met een gespecialiseerd studiebureau. Zeker nu een nieuw Vlaams decreet bepaalt dat er geen stedenbouwkundige vergunning meer nodig is om dreven en bomen te kappen en inwoners hiertegen ook niet meer in beroep kunnen gaan.

Roos Lambrecht: "Zo'n bomenbeleidsplan is een langetermijnplan (50 jaar of meer) dat o.a. een visie uittekent over het beheer van dreven, het type bomen, richtlijnen i.v.m. de afstand van bestaande bomen t.o.v. nieuwe kavels, enz. Samenwerking met landbouwers, natuurverenigingen het polderbestuur is hierbij een must. "

Belangrijk is dat de gemeente hiervoor een bedrag in de begroting voorziet. Voor een gemeente met zoveel bos en bomen is dit essentieel! Ook willen we dat gemeente het personeel van de groendienst een gespecialiseerde opleiding geeft om bomen te onderhouden, eigenlijk dat ze een bomenploeg heeft.

Vandaag ontbreekt dergelijk bomenbeheersplan. Roos: "Dit resulteert in een ad-hocbeleid i.v.m. het aanplanten en kappen van bomen, met als gevolg dat dreven in 1 keer worden omgehakt, knotwilgen worden gekapt en niet meer heraangeplant omdat er geen echte opvolging of controle is op de heraanplant enz. "