Groen wil Akkerstraat en Beverhoutsveldstraat heraanleggen

31 Mei 2015

In de gemeenteraad van 23 april 2015 kwam de nakende heraanleg van de Scherpestraat en Beernemstraat op tafel. En dit in het kader van de vernieuwing van de riolering en van het fietspad. Groen keurde dit dossier mee goed en hoopt dat het wegdek van deze gemeentelijke verbindingsweg tussen Oedelem- dorp en de rotonde aan de kerk van Beernem snel vernieuwd wordt. Maar Groen wil dat het gemeentebestuur ook de heraanleg van de Akkerstraat en Beverhoutsveldstraat op de agenda zet. Want de omwonenden van deze verbindingsweg tussen de rotonde aan de kerk van Beernem en de rotonde aan het Vliegend Paard ondervinden al jarenlang dezelfde problemen als die van de Scherpestraat en Beernemstraat, nl. een verouderd betonnen wegdek dat niet enkel voor veel lawaai van voorbijrazende auto's en vrachtwagens zorgt, maar ook barsten en scheuren veroorzaakt in vloeren en muren van woningen die dicht bij de weg staan. "Tijd, dus om ook hier de handen uit de mouwen  te steken", vindt Groen.   klachtenomwonenden

De van de van de Akkerstraat en Beverhoutsveldstraat dateren niet van gisteren, maar zijn al lang een oud zeer. Bij elke gemeenteraadsverkiezing formuleren politici beloften, maar de realiteit is dat deze mensen tot op vandaag op hun honger blijven zitten.  Behalve wat oplapwerk waarbij hier en daar een betonvak vernieuwd werd en de voegen tussen de betonnen platen gedicht, is er weinig gebeurd. Groen wil dat hierin verandering komt. In de oudste woningen die het dichtst bij de straat staan, krijgen de bewoners te maken met barsten en scheuren in hun muren en vloeren door het voortdurende gedaver van vrachtwagens en landbouwvoertuigen door hun straat.

Volgens de omwonenden dateert het wegdek er van 1958. Gezien de lintbebouwing langs deze weg in een snel tempo toeneemt, en de gemeente dus toelaat dat er langs deze drukke weg meer mensen wonen, lijkt het ons ook logisch dat de gemeente snel de nodige stappen zet om deze verbindingsweg aan te pakken. Groen pleit ervoor om niet enkel het wegdek te vernieuwen door asfalt te gebruiken in plaats van beton, maar ook het fietspad veiliger te maken. Daarbovenop dient  ook het kruispunt van de Beekstraat met de Akkerstraat en de Beverhoutsveldstraat (kruispunt Den Hoorn) heringericht. Het probleem is al jaren gekend door het gemeentebestuur: tijd dat er ook vooruitgang geboekt wordt in dit dossier.

In afwachting van de  opstart van dit dossier vragen we dat de politie voldoende snelheidscontroles houdt, maar ook controles naar gewicht van de lading, ? van o.a. de vrachtwagens, want zelfs als deze zich aan de snelheidsbeperking van 70km/u houden, hebben de omwonenden hiervan grote hinder. Ook deze mensen hebben recht op  leefkwaliteit en veiligheid.