Groen vraagt dat podium gemeente rolstoeltoegankelijk wordt

22 Maart 2018

Groen vraagt dat podium gemeente rolstoeltoegankelijk wordt

Naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie van vzw Den Bunker op 12 januari, bleek dat het podium dat de  gemeente ter gelegenheid hiervan opstelt en dat zowel door de artiesten als de feestvierders gebruikt wordt, ontoegankelijk is voor rolstoelgebruikers.

Twee aanwezige rolstoelgebruikers konden enkel mits hulp van 2 tot 3 man op het podium gehesen worden om mee te kunnen vieren. Vorig jaar was dit ook zo.

Een hellend vlak zou voorzien kunnen worden bij dit podium.

Van een aanwezige arbeider die bij de technische dienst werkt in Brugge, vernamen we dat deze gemeente bij het opstellen van een podium steeds een hellend vlak voorziet. Daarom vroeg Roos Lambrecht op de gemeenteraad van donderdag 25 januari om een bijkomend element, nl. een hellend vlak te voorzien bij dit podium.

Dit is niet alleen noodzakelijk voor rolstoelgebruikers (en daar kunnen ook artiesten tussen zitten), maar is ook handig voor het aanbrengen van de geluidsinstallaties e.d. van de artiesten door het gemeentepersoneel of eventuele roadies. Volgens de burgemeester heeft de gemeente hierover nog geen klachten ontvangen en zal dit verder bekeken worden. We zijn met u benieuwd....